Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en vergadert eens per vier weken. Allemaal zijn zij zelf werkzaam in het hele audiovisuele veld:

Bureau

Werkgroepen

Binnen de DDG zijn er drie werkgroepen actief: documentaire, fictie en ledenactiviteiten. Deelname aan de werkgroepen staat open voor alle leden.

Neem contact op met het bureau voor meer informatie.