Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en vergadert eens per vier weken. Allemaal zijn zij zelf werkzaam in het hele audiovisuele veld:

Bureau

Werkgroepen

Binnen de DDG zijn er vier werkgroepen actief: documentaire, fictie, ledenactiviteiten & diversiteit. Deelname aan de werkgroepen staat open voor alle leden.

Neem contact op met het bureau voor meer informatie.