About

Arno werd in 2018 voor het bestuur gevraagd naar aanleiding van een pamflet dat hij schreef over de scheefgegroeide verhoudingen tussen makers, producenten, omroepen en fondsen in Nederland.

De DDG is voor Arno belangrijk om krachten en expertise te bundelen binnen de filmwereld, en kunst en kwaliteit vooropstellen.

We moeten ons verenigen, elkaar ondersteunen en elkaar aansporen om betere films te maken.