Vanaf nu bemiddeling mogelijk bij geschillen met de NPO over Wet Auteurscontractenrecht

Sectornieuws

Woensdag 5 juni, 2024

De NPO heeft zich collectief  bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht aangesloten. De Geschillencommissie ACR behandelt geschillen tussen een maker of uitvoerend kunstenaar (auteur, musicus etc.) en een exploitant (uitgever of producent) over de exploitatieovereenkomst. De Geschillencommissie ACR is ingesteld om disputen tussen makers en exploitanten over de uitvoering van verschillende bepalingen uit de Wet Auteurscontractenrecht, te beslechten. 

Echter, het is om deze procedure op te starten noodzakelijk dat de exploitant in kwestie zich heeft aangesloten bij de Geschillencommissie. Nu de NPO zich collectief heeft aangesloten, is het mogelijk om een klacht tegen de organisatie in te dienen over de uitvoering van verschillende bepalingen uit de Wet Auteurscontractenrecht.

Waar kunnen geschillen over gaan? 

  • Een billijke vergoeding voor het werk van de maker;

  • Een aanvullende billijke vergoeding, omdat het werk een bestseller is geworden of omdat de wijze van exploitatie van het werk bij het sluiten van de overeenkomst niet was voorzien;

  • De ontbinding van de overeenkomst, omdat er geen of onvoldoende exploitatie van het werk plaatsvindt;

  • De onredelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn van aanspraak op toekomstige werken van de maker;

  • De onredelijkheid van bepaalde algemene voorwaarden van het contract.

  • De verplichting om als maker eens per jaar informatie te ontvangen over de exploitatie van het werk, met name wat betreft de exploitatiewijzen.
    Ook een uitvoerende kunstenaar kan geschillen hierover indienen.

Hoe verloopt de procedure?

De Commissie biedt beide partijen allereerst de kans het geschil onder leiding van een bemiddelingsdeskundige op te lossen. In eerdere zaken is dit zeer succesvol gebleken. Deze bemiddeling is voor partijen kosteloos.

Leidt de bemiddeling door een bemiddelingsdeskundige niet tot een oplossing of wenst de indiener van de klacht geen bemiddeling, dan kan de commissie het geschil verder behandelen en een uitspraak doen als beide partijen daarmee instemmen.

Als de Commissie uitspraak doet , dan is deze bindend voor partijen, tenzij één van hen – binnen drie maanden nadat de uitspraak aan partijen werd verzonden – een procedure start bij de rechter. Voor anoniem of door een stichting/vereniging ingediende geschillen is de uitspraak niet bindend.

Bekijk alle informatie over hoe je een klacht bij de Commissie kunt indienen en de procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie over uitspraken en bemiddelingsresultaten van de Commissie vindt je hier.

 

Bron: De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

 

Regisseer jij films of programma's die worden uitgezonden op televisie?

Meld je gratis aan bij auteursrechtenorganisatie VEVAM en ontvang vergoedingen voor je werken!

Sluit je aan bij VEVAM!

Contactgegevens

Dutch Directors Guild
De Lairessestraat 125 sous
1075 HH Amsterdam

kvk: 33298563
tel: +31 (0)6 836 72 215
e-mail: info@directorsguild.nl

Openingstijden:
Het DDG-bureau is telefonisch bereikbaar op:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur.