Patricia Pisters ontvangt de Louis Hartlooper Prijs voor de beste Filmpublicatie 2016

Donderdag 22 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Patricia Pisters voor het boek ‘Filming for the Future – The Work of Louis van Gasteren’.

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de twaalfde keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.  De prijs werd uitgereikt door de juryvoorzitter Bart Juttmann (namens Netwerk Scenarioschrijvers).

De jury bestond verder uit Stella van Voorst van Beest (namens DDG – Dutch Directors Guild), Annemiek van Hell (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland), Josje van Erkel (namens NCS – Netherlands Society of Cinematographers) en René Goossens (namens FPN – Filmproducenten Nederland).

Tijdens deze prijsuitreiking verzorgde Ruud den Drijver, de winnaar van vorig jaar, een voordracht over film. Tenslotte besprak Herman de Wit de montagetafel-analyse van Wim Verstappen overPastorale 1943 (Wim Verstappen, 1978).

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst, gepresenteerd door Jan Doense, voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers, het Louis Hartlooper Genootschap, de KNF, het NFF en de Louis Hartlooper Stichting.

 

Citaten uit het juryrapport

De uitslag was unaniem, maar kwam beslist niet tot stand zonder pittige discussies. Iedere genomineerde had zo zijn eigen pleitbezorger en gelukkig stonden alle juryleden open voor goed verwoorde argumenten, waardoor er uiteindelijk overeenstemming is bereikt over de winnaar. (…)

(…) Filming for the Future: The Work of Louis van Gasteren is niet alleen een meeslepend relaas van de carrière van de documentairemaker, maar ook een pleidooi voor zijn authentieke, gedurfde en betrokken manier van films maken. Daarom gaat de Louis Hartlooper Prijs van 2016 naar de auteur van dit boek, Patricia Pisters.

In de bijgevoegde bijlage kunt u het volledige juryrapport lezen.

 

Patricia Pisters – Filming for the Future. The Work of Louis van Gasteren, Amsterdam University Press, 2015

Je zou denken dat over Louis van Gasteren, door velen beschouwd als Nederlands belangrijkste filmmaker sinds decennia (tevens gekend querulant), al vele boeken/studies zouden zijn verschenen. Pas nu (vlak voor zijn dood, oh ironie) verschijnt een prachtig eerbetoon aan deze veelzijdige kunstenaar. Door een intelligente indeling en interessante analyses van het zeer uiteenlopende werk heeft de schrijfster een buitengewoon helder en toegankelijk boek geschreven. Een boek waarbij drie dvd’s zijn bijgevoegd, zodat de gelezen theoretische uitleg voor een substantieel deel ook visueel getoetst kan worden. Zoals het hoort bij een filmboek, maar helaas veel te weinig gebeurt. Ook de  zeer complete overzichten van feitelijke informatie als bijvoorbeeld- filmografie – bibliografie- beeldende kunst en noten, maken dit boek tot een absolute aanrader. Een standaardwerk.


Patricia Pisters

Patricia Pisters is hoogleraar Media Studies (met specialisatie in Film Studies) aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2015 is ze directeur van het onderzoek van ASCA (Amsterdam School of Cultural Analysis) van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Vanaf 2010 tot 2013 was zij voorzitter van de afdeling Mediastudies. Tussen 2011 en 2015 werd ze verkozen tot lid van de stuurgroep van het NECS (European Network for Cinema en Media Studies). Ze is één van de oprichters van de redactie van het NECSUS: European Journal of Media Studies en co-editor (met Bernd Herzogenrath) van de reeks Thinking I Media bij Bloomsbury. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de Filmfilosofie, met name in combinatie met de Neurowetenschappen en politieke implicaties van de hedendaagse transnationale beeldcultuur. Ze schrijft en geeft ook lezingen over klassieke filmauteurs en de Nederlandse filmkultuur.

 

DE SHORTLIST VAN PUBLICATIES 2016

 • Sandra van Beek – De 250 blikken film van Kees Hin, Free Musketeers, 2016
 • Mariska Graveland en Hans Beerekamp (redactie), Filmjaarboek 2015/2016. Amsterdam University Press i.s.m. Stichting Filmuitgaven, 2016
 • Bert Hogenkamp – De Nederlandse documentaire film 1965 – 1990. De ontwikkeling van een filmgenre in het televisietijdperk, Boom, 2015
 • Patricia Pisters – Filming for the Future. The Work of Louis van Gasteren, Amsterdam University Press, 2015
 • Peter Verstraten – Humour and Irony in Dutch Post-War Fiction Film, Amsterdam University Press, 2016

 

Over de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie

De prijs is voor de elfde keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

Selectieprocedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting heeft genomen in de jury, die thans vijf leden telde. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap eind juni gekomen tot een shortlist van vijf publicaties. Het Louis Hartlooper Genootschap is gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex, maar volstrekt onafhankelijk en zonder ruggespraak opererend. Op dinsdagavond 8 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren.

De prijs

Naast een eervolle plek, door middel van een fotografische afbeelding in het Louis Hartlooper Complex, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 Euro, een penning met oorkonde en daarbij een Zwarte Spiegel. Dat deze Zwarte Spiegel eruitziet als een kleine schotelantenne is een knipoog van het toeval. Belangrijker dan de vorm is in dit geval de betekenis. Van oudsher, al in de klassieke Oudheid, wordt de zwarte spiegel gebruikt in de wereld van de magie, waar hij een hulpmiddel was bij “de kunst van het schouwen”. De parallel met film is evident. Tot slot krijgt de winnaar de uitnodiging om bij gelegenheid van de eerstvolgende uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs een voordracht te houden.

In het titelverhaal uit de bundel Music for Chameleons vertelt Truman Capote dat ook schilders als Gauguin, Van Gogh en Renoir een zwarte spiegel gebruikten. Men trok het veld in, keek dan net zo lang in de zwarte spiegel tot alle kleuren van het netvlies verdwenen waren en nam daardoor, als men zijn blik op de omgeving richtte, de kleuren weer als nieuw en in al hun hevigheid waar. De overweldigende indruk iets te zien alsof het met frisse blik voor het eerst aanschouwd wordt, is iets wat je elke filmliefhebber zou toewensen.

Eerdere winnaars

 • Joyce Roodnat (2005) voor de artikelenreeks Europese Filmklassieken in M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad;
 • Dirk Lauwaert (2006) voor zijn boek Dromen van een expeditie;
 • Annemieke Hendriks (2007) voor haar boek De pioniers. Interviews met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema;
 • André Waardenburg (2008) voor zijn enthousiasmerende artikelen in NRC Handelsblad en Skrien;
 • Dana Linssen (2009) gewaardeerd om de brede en beschouwende journalistieke context als

filmjournaliste van NRC Handelsblad en hoofdredacteur van De Filmkrant;

 • Oliver Kerkdijk (2010) voor zijn eigenzinnig romantisch taalgebruik en een indrukwekkende kennis van de filmhistorie, tezamen een ode aan de cinema vormend;
 • Eric Koch (2011), die door zijn grote liefde voor uiteenlopende filmgenres de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen aan het filmbezoek en de filmbeleving in Nederland;
 • Gawie Keyser(2012), die film op een hoger plan weet te tillen door met liefde, passie én verhelderende inzichten te schrijven in o.a. de Groene Amsterdammer;
 • Bor Beekman (2013), voor zijn artikelen en interviews in De Volkskrant die hij schrijft met een gedegen kennis van zaken en met open vizier. Dat maakt zijn artikelen uitermate boeiend en ze getuigen tegelijkertijd van een grote liefde voor film;
 • Rob van Scheers & Paul Verhoeven (2013) voor ‘Volgens Verhoeven’. Een bundeling van de Volkskrant-reeks van 65 teksten waarin een aantal klassieke films besproken wordt;
 • Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek (2014) voor ‘Het filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden (spiritualiteit van de film)’. De winnende publicatie is doordrenkt van liefde voor de filmkunst, en een pleidooi voor de onbevangenheid;
 • Peter van Bueren (2014), Speciale Oeuvreprijs.
 • Ruud den Drijver (2015) voor ‘Circus Bloteman – Biografie van Wim Verstappen, filmpionier uit de West’. Een omvangrijke biografie over het leven en werk van een markante en veelzijdige regisseur, producent, lobbyist, docent en essayist. Het boek vult daarmee een lacune in de literatuur over de Nederlandse film.

 

Author: DDG

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.