Ongevraagd advies aan de NPO inzake de onafhankelijkheid van het NPO Fonds

Blog

Dinsdag 2 juni, 2015

Op 18 mei heeft de DDG in samenwerking met het Netwerk Scenarioschrijvers een brief gestuurd naar de Raad van Bestuur van de NPO, een zogenaamd ongevraagd advies.  Hierin roepen DDG en Netwerk gezamenlijk de NPO op om de onafhankelijkheid van het NPO Fonds (opvolger Mediafonds) te waarborgen. Onderstaand de inhoud van de brief (en bijgevoegd in pdf NS-DDG brief NPO 18 05 2015):
 
 


 
Amsterdam, 18 mei 2015
Geachte leden van de Raad van Bestuur NPO,
Nederlandse scenarioschrijvers en film- en televisieregisseurs, verenigd in het Netwerk Scenarioschrijvers en de Dutch Directors Guild, hebben al jarenlang een bijzondere band met het Mediafonds. Die band is van grote betekenis geweest –en is dat nog steeds- in termen van ontplooiing en ontwikkeling van de beroepspraktijk van scenarioschrijvers en regisseurs. Het Mediafonds kon die rol vervullen door z’n onafhankelijke positie, zijn transparante besluitvorming bij het toekennen van subsidies en door continuïteit in beleid.
Het zijn precies die punten die ons zorgen baren bij de inrichting van het ‘NPO fonds’. De bestuurlijke onafhankelijkheid lijkt ons vooralsnog niet gewaarborgd, terwijl die toch een noodzakelijke voorwaarde is voor een fonds dat bijzondere en waardevolle producties gaat ondersteunen. ‘Alles van waarde is weerloos,’ dichtte Lucebert veertig jaar geleden en dat geldt ook voor de vele mede met het Mediafonds gemaakte radio- en televisieproducties. Sommige van die producties hebben hun waarde voor kleinere groepen kijkers gehad, andere producties hadden hun waarde als vooruitgeschoven post van een veranderend kijk- en luistergedrag of mislukten deels maar werden zo de voedingsbodem voor andere vernieuwingen. Sommige van die producties waren regelrechte, onverwachte hits of rolden de loper uit waarover nieuwe makers naar het podium van erkenning en kwaliteit schreden. Zonder uitzondering werden er echter risico’s genomen! En laat dat nu juist hetgene zijn waar de commercie in algemene zin voor huivert: artistiek risico.
Wij zijn als beroepsverenigingen van makers bezorgd dat de Raad van Bestuur NPO als semimarktpartij de bovengenoemde onafhankelijke positie wellicht niet kan waarmaken en het begrip ‘publieksbereik’ als heilig mantra zal hanteren. Naar onze mening zou er een werkelijk onafhankelijk bestuur moeten komen dat op zijn beurt onafhankelijke expertisecommissies aanstelt die tewerk gaan met heldere definities van hoogwaardig drama en documentaire. Talentontwikkeling, innovatie en kwetsbare genres, zoals bijzondere of experimentele dramaproducties en documentaires, vragen om serieuze waarborgen. Dit soort producties raken het hart en wezen van het publieke bestel, maar ze floreren niet in een te strakke en op efficiëntie gerichte structuur, zoals die van de dagelijkse praktijk bij de NPO. Een goed functionerend fonds is ook een transparant fonds. Daarom zou de besluitvorming moeten openstaan voor bezwaar en beroep. De ontwikkeling van hoogwaardig drama en documentaire kost veel tijd. Het zeker stellen van de financiële positie van het fonds op langere termijn is voor makers van groot belang. Daarom zouden we graag zien dat het jaarlijkse budget van het fonds expliciet wordt genoemd en dat dat bedrag ook wordt gegarandeerd voor de komende concessieperiode.
Samenvattend roepen het Netwerk Scenarioschrijvers en de Dutch Directors Guild u op de onafhankelijkheid van de toekenningen te waarborgen, zodat nieuwe bijzondere plannen van filmmakers beoordeeld worden op hun eigen kwaliteit en niet door de tucht van markt. Het publiek wil ook verrast en uitgedaagd worden. En ons publieke bestel moet in die behoefte kunnen voorzien.
Vanzelfsprekend onderhouden we graag contact met u over de verdere inrichting van het fonds.
Met vriendelijke groeten,
Martijn Winkler, Voorzitter Dutch Directors Guild
Jean van de Velde, Voorzitter Netwerk Scenarioschrijvers

Volg DDG

Regisseer jij films of programma's die worden uitgezonden op televisie?

Meld je gratis aan bij auteursrechtenorganisatie VEVAM en ontvang vergoedingen voor je werken!

Sluit je aan bij VEVAM!

Contactgegevens

Dutch Directors Guild
De Lairessestraat 125 sous
1075 HH Amsterdam

kvk: 33298563
tel: +31 (0)6 836 72 215
e-mail: info@directorsguild.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:30 – 17:30