Ontmanteling filmkluis voormalige Cineco in december 2014 afgerond

Na het faillissement van filmlaboratorium Cineco en dochteronderneming Haghefilm is een belangrijk deel van de films uit de kluis van Cineco door de eigenaren opgehaald. Curator T. Steffens van Fort Advocaten heeft in nauwe samenwerking met EYE en Beeld en Geluid een plan van aanpak opgesteld. Uit de overgebleven films zullen EYE en Beeld en Geluid een nadere selectie maken, waarna EYE en Beeld en Geluid het materiaal zullen opnemen in de collecties. De selectie van het materiaal en het regelen van de daarmee samenhangende formaliteiten zijn eind december 2014 afgehandeld.

Op 23 oktober 2012 werden Cineco en dochteronderneming Haghefilm failliet verklaard. De heer T. Steffens van Fort Advocaten (Amsterdam), aangewezen als curator om het faillissement af te handelen, onderzocht in hoeverre een doorstart mogelijk was. De doorstart van het laboratorium werd in december 2012 gerealiseerd met de oprichting van de nieuwe onderneming Haghefilm Digitaal BV. Voor de opslagfunctie – het voor producenten bewaren van filmnegatieven en -positieven in een geklimatiseerde kluis – werd geen overnamekandidaat gevonden. Fort Advocaten heeft in samenwerking met EYE en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op zorgvuldige wijze de ontmanteling van de kluis vormgegeven.

De curator heeft ernaar gestreefd om de inhoud van de ontmantelde kluis – voor zover mogelijk – over te dragen aan de eigenaren van het filmmateriaal. In zoverre de eigenaren te traceren waren, heeft de curator hen aangeschreven met het verzoek om hun materiaal op te halen. Een belangrijk deel van de films is door de eigenaren opgehaald. Daarnaast is er een deel dat (nog) niet door de eigenaren is opgehaald, omdat deze bijvoorbeeld niet te traceren zijn, omdat het materiaal tot partijen behoorde die eerder failliet zijn verklaard of bijvoorbeeld omdat partijen niet op de oproep van de curator hebben gereageerd. In deze categorie van ‘overgebleven’ films bevindt zich materiaal dat uit cinematografisch of cultuurhistorisch oogpunt belangrijk is om voor de Audiovisuele Collectie Nederland te behouden. Fort Advocaten heeft in nauwe samenwerking met EYE en Beeld en Geluid een plan van aanpak opgesteld, waarbij EYE en Beeld en Geluid uit de ‘overgebleven’ films een nadere selectie maken, waarna het materiaal opgenomen wordt in de collecties van EYE en Beeld en Geluid. Naast filmmateriaal afkomstig van Nederlandse eigenaren bevat de kluis ook materiaal van buitenlandse herkomst dat niet door de eigenaren opgehaald is. EYE heeft met de curator afgesproken buitenlandse filmarchieven te benaderen om dit materiaal op te nemen. Materiaal dat niet door de eigenaren wordt opgehaald en dat niet door EYE en Beeld en Geluid voor opname in hun collecties is geselecteerd omdat het niet binnen het collectiebeleid past, zal uiteindelijk door de curator geregistreerd worden vernietigd. EYE en Beeld en Geluid onderschrijven dat de curator vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de boedel geen betere mogelijkheid heeft dan het filmmateriaal dat na en zorgvuldige procedure overblijft uiteindelijk te vernietigen.

De selectie van het materiaal en het regelen van de daarmee samenhangende formaliteiten zijn eind december 2014 afgehandeld. Het beheer en de toegang tot het geselecteerde materiaal zijn vastgelegd in een Beheersovereenkomst. Mochten zich later nog eigenaren melden, dan kunnen zij gebruikmaken van het recht om de films op te eisen. De afspraken die Fort Advocaten, EYE en Beeld en Geluid samen hebben gemaakt, staan garant voor een zorgvuldige afhandeling van de ontmanteling van de filmkluis van het voormalige Cineco. Het door EYE en Beeld en Geluid geselecteerde materiaal vormt onderdeel van de Audiovisuele Collectie Nederland en blijft voor het nageslacht behouden. Rechthebbenden die in de toekomst toegang willen hebben tot het filmmateriaal dienen zich, afhankelijk waar het materiaal beheerd wordt, te wenden tot EYE of Beeld en Geluid.

Bron: Persbericht  St. Film Instituut Nederland, St. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en mr. T. Steffens q.q., curator in de faillissementen van Cineco B.V. en Haghefilm Conservation B.V

Author: DDG

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.