Tip van de maand december: Het Auteurscontractenrecht: wat kan ik ermee?

Het Auteurscontractenrecht: wat kan ik ermee?

In de voorgaande ‘tip van de maand’ werd gesproken over het voorleggen van geschillen aan de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Belangrijk is dat die commissie alleen gaat over geschillen die te maken hebben met de rechten die de Wet Auteurscontractenrecht aan de auteurs (de makers, zoals de regisseur) toekent.

De bedoeling van de Wet Auteurscontractenrecht is om de maker, die zich vaak in een afhankelijke en ongelijkwaardige positie ten opzichte van zijn contractpartij bevindt, te beschermen tegen al te oneerlijke contracten en contractbepalingen.

Hieronder een korte samenvatting van deze rechten:

  1. Voor de overdracht- of het verlenen van (gebruiks-)rechten aan een producent of een omroep, heb je recht op een billijke vergoeding. Dit gaat uitdrukkelijk niet om de rechten die VEVAM beheert, zoals kabelrechten en thuiskopie. Het gaat ook niet over het honorarium, tenzij dit een buy-out is en de billijke vergoeding daar dus onderdeel vanuit maakt. Te denken valt aan bijvoorbeeld een vergoeding voor het verlenen van het recht aan de producent om een film in de bioscoop te vertonen.
  2. De hoogte van een billijke vergoeding kun je door de Minister van OC&W laten vaststellen. Daarvoor moeten wel eerst de verenigingen van makers en exploitanten (bijvoorbeeld de DDG en FPN) samen met een voorstel over de hoogte van de billijke vergoeding komen.
  3. Als de vergoeding die je hebt ontvangen in geen verhouding staat tot de opbrengsten van de film of programma, heb je recht op een aanvullende vergoeding (bestsellerbepaling).

Hier ging de eerste en enige zaak bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht over. De Geschillencommissie oordeelde dat bij het bepalen van ‘onevenredigheid’ van de vergoeding, alle filmopbrengsten –dus ook van de distributeur en de bioscoopexploitant- moeten worden meegenomen. Omdat deze partijen niet deelnamen aan het geschil, en de Geschillencommissie daar ook geen informatie over had, kon de Geschillencommissie helaas in dit geval niet alle opbrengsten in haar oordeel betrekken.

  1. Als je film of programma langere tijd niet wordt gebruikt ofwel geëxploiteerd, of niet genoeg (meer) wordt geëxploiteerd, kun je het contract ontbinden waarna de rechten weer aan je terugvallen.
  2. Als je het niet eens wordt met je wederpartij over deze rechten, bijvoorbeeld over de hoogte van een billijke of bestseller-vergoeding, dan kun je dat voorleggen aan de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Deze rechten zijn dwingend recht, dat wil zeggen dat je er niet in je contract afstand van kan doen en gaat over films en programma’s die na 1 juli 2015 zijn voltooid.

Voor vragen hierover, kun je altijd contact opnemen met de DDG.

 

Author: DDG

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.