Tip van de maand: (Betalings)termijnen – Noem altijd een datum!

Vaak wordt in een regiecontract afgesproken dat de betaling van het honorarium in termijnen gebeurt. Doorgaans wordt dan aangehaakt bij de verschillende fasen van het proces. Zo wordt vaak als eerste termijn genoemd ‘na ondertekening contract’, als tweede termijn ‘bij aanvang opnames’, als derde termijn ‘bij aanvang montage’ en ga zo door. Het is aan te raden om zoveel als mogelijk ook concrete data bij de betalingstermijnen op te nemen. Soms kan er namelijk onenigheid ontstaan over de vraag wanneer een termijn exact begint of is verstreken. Als je bijvoorbeeld afspreekt dat je een gedeelte van het honorarium kan factureren ‘bij oplevering’ van de film, dan kan er nog wel eens een discussie ontstaan over wat dan als ‘oplevering’ wordt gezien; de eerste versie of de final cut? Het verbinden van een betaling aan het ondertekenen van een contract, legt druk op de regisseur om zo snel mogelijk te tekenen. Dat kun je dus voorkomen door in plaats daarvan, of daarnaast, een uiterste datum voor de eerste betalingstermijn af te spreken, en die datum ruim te nemen, zodat je jezelf nog tijd gunt om te onderhandelen.

Daarnaast heeft het vermelden van exacte data ook een aantal juridische voordelen; zo is dan duidelijk wanneer de vergoeding (vordering) ‘opeisbaar’ is, zoals dat wordt genoemd, en kun je gelijk actie ondernemen als de betaling uitblijft. Als je ook nog eens vermeldt dat het hier om zogenoemde ‘fatale termijnen’ gaat, dan zit je helemaal goed.

Kortom: het is handig om van te voren een schatting te maken van de data die bij de genoemde termijnen horen, waarbij je ook een marge van een paar weken kunt aanhouden, en aan de vermelding van iedere afzonderlijke betalingstermijn de zin toe te voegen ‘maar uiterlijk op (datum)’.

Author: DDG

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.