Akkoord bereikt over collectieve vergoeding voor film- en tv-makers
feb12

Akkoord bereikt over collectieve vergoeding voor film- en tv-makers

De afgelopen maanden hebben afsluitende onderhandelingen plaatsgevonden tussen delegaties van de PAM CBO’s en de Vereniging RODAP in verband met het aflopen per 31 december 2019 van het Convenant. Dit Convenant, gesloten tussen partijen in 2015 met een looptijd van 5 jaar betrof de vergoedingen die worden betaald aan film- en tv-makers voor kabeldoorgifte inclusief bepaalde uitzending gemist diensten. Er is onder andere een akkoord bereikt over de verlenging van de afspraken over deze vergoeding voor de periode 2020 tot en met 2024. In totaal gaat het om een bedrag van ca. 90 miljoen euro aan collectieve vergoedingen dat tot en met 2024 wordt betaald. Lees meer.

Read More
Rechter: wegvallen vergoedingen filmmakers in strijd met EU recht
okt18

Rechter: wegvallen vergoedingen filmmakers in strijd met EU recht

Het Amsterdamse Gerechtshof heeft in een tussenarrest geoordeeld dat filmmakers zoals scenarioschrijvers en regisseurs de dupe zijn geworden van het wegvallen van de zogenaamde ‘kabelvergoedingen’ in 2012 en dat dit in strijd is met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en internationale verdragsregels. Deze internationale regelgeving moet een billijke vergoeding voor het gebruik van de werken van die makers garanderen.

Read More
Uitspraak rechter over vergoedingen film- en televisiemakers
feb18

Uitspraak rechter over vergoedingen film- en televisiemakers

Ziggo, KPN en andere distributeurs gaan overeengekomen vergoedingen aan filmmakers betalen. Hoewel de vorderingen niet zijn toegewezen, geeft de toelichting van de rechter zicht op spoedige betaling van de vergoedingen aan filmmakers. Lees het bericht van PAM.

Read More
Lira, Vevam en NORMA hebben TV-distributeurs en RODAP gedagvaard
dec17

Lira, Vevam en NORMA hebben TV-distributeurs en RODAP gedagvaard

Op 8 december 2015 hebben de PAM cbo’s Lira, Vevam en NORMA de TV-distributeurs en RODAP gedagvaard. De laatsten komen de afspraken die begin 2015 in een Convenant zijn vastgelegd en die betrekking hebben op vergoedingen voor (lineaire) uitzending en doorgifte, catch-up diensten en on-demand tot onze spijt niet na. Deze vergoedingen zijn bedoeld voor scenaristen, regisseurs en hoofdrolspelers (hierna: filmmakers).
Het kort geding vindt plaats op woensdag 27 januari om 13 uur in de Rechtbank Amsterdam.

Read More
PAM stapt naar de rechter
dec11

PAM stapt naar de rechter

Op maandag 7 december organiseerde PAM opnieuw een avond over filmauteursrechten. Felix Rottenberg, voorzitter van PAM, gaf samen met makers en deskundigen uitleg over de stand van zaken na bijna een jaar van onderhandelingen en gesprekken tussen RoDAP en de PAM CBO’s, de nieuwe wetgeving en de individuele contractpraktijk van de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs.

Read More
PAM en Platform Makers doen oproep tot spoedige invoering Auteurscontractenrecht
jun17

PAM en Platform Makers doen oproep tot spoedige invoering Auteurscontractenrecht

In een brief aan de Eerste Kamer roepen PAM en Platform Makers op tot spoedige goedkeuring van het huidige wetsvoorstel Auteurscontractenrecht – vóór het Kamerreces per 1 juli.

Read More
Een toekomstbestendig auteursrecht voor filmmakers – convenant & tijdelijke clausule
apr21

Een toekomstbestendig auteursrecht voor filmmakers – convenant & tijdelijke clausule

Gisteravond vond in het Compagnie Theater te Amsterdam een tweede bijeenkomst plaats over filmauteursrechten. Deze bijeenkomst georganiseerd door PAM ging over de afspraken die begin dit jaar gemaakt zijn tussen RoDAP en de PAM CBO’s over onze vergoedingen voor televisie-uitzendingen en Video on Demand.

Read More