Activiteiten Mediafonds definitief beëindigd
mrt27

Activiteiten Mediafonds definitief beëindigd

Na 28 jaar heeft het Mediafonds zijn activiteiten beëindigd. De archieven zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. Daarnaast zijn binnenkort bij Beeld en Geluid veel documenten en andere materialen te vinden die samen een goed beeld geven van de betekenis die het Mediafonds heeft gehad voor de mediasector, de publieke omroep in het bijzonder. Bij Beeld en Geluid zijn ook gesubsidieerde programma’s opgeslagen.

Read More
Kunsten’92 stuurt brief aan Tweede Kamer voor debat over cultuurbegroting 2017
nov08

Kunsten’92 stuurt brief aan Tweede Kamer voor debat over cultuurbegroting 2017

Op 21 november vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over de cultuurbegroting 2017. Kunsten ’92, waar DDG lid van is, heeft een brief aan de cultuurwoordvoerders gestuurd en laat weten dat als we echt werk willen maken van duurzaamheid, samenhang en de creatieve en kenniseconomie die we willen zijn, voor de volgende kabinetsperiode een investering nodig is van € 70 tot € 100 miljoen.

Read More
De urgentie van het documentaire-essay
jan26

De urgentie van het documentaire-essay

Op woensdag 3 februari organiseren het Mediafonds en International Film Festival Rotterdam (IFFR) een programma over de essayistische documentaire. Het is een inspiratiebijeenkomst voor de impuls die het Mediafonds geeft aan het genre door € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van drie internationale, maatschappelijk relevante documentaire-essays.

Read More
Continuering LEF regeling documentaire — Mediafonds
nov10

Continuering LEF regeling documentaire — Mediafonds

Het Mediafonds wil met de LEF regeling meer ruimte creëren voor aanvragen waarin experiment, vernieuwing en artistiek onderzoek in de documentaire centraal staan. Denk aan ideeën/plannen waarin de grenzen van het genre documentaire opgezocht worden, waar conventies doorbroken worden en disciplines overstegen en vermengd worden.

Read More
Open oproep essayistische documentaire – Mediafonds
okt29

Open oproep essayistische documentaire – Mediafonds

Het Mediafonds doet een open oproep voor de ontwikkeling van drie lange essayistische documentaires. Met deze oproep wil het fonds makers uitdagen urgente maatschappelijke thema’s te onderzoeken. Deadline 31 maart 2016.

Read More
Ruurd Bierman nieuwe directeur Mediafonds
jan12

Ruurd Bierman nieuwe directeur Mediafonds

Met ingang van 15 januari 2015 wordt Ruurd Bierman directeur van het Mediafonds. Hij neemt deze functie over van Hans Maarten van den Brink, die per 1 januari is teruggetreden en binnen het Mediafonds een andere functie heeft aanvaard. Bierman zal de functie in deeltijd (0,5) vervullen. De functiewisseling vindt plaats tegen de achtergrond van de door het kabinet aangekondigde beëindiging van de financiering van het Mediafonds met ingang van 2017.

Read More

Functiewisseling directeur Mediafonds

Met ingang van 1 januari 2015 is Hans Maarten van den Brink terug getreden als directeur van het Mediafonds. Hij gaat zich binnen het fonds bezig houden met een aantal bijzondere projecten.

Read More