Word lid!

Onderaan deze pagina bevindt zich het aanmeldformulier.

De Dutch Directors Guild is de belangenvereniging voor alle regisseurs van Nederland en telt inmiddels rond de 400 leden. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van regisseurs, zowel collectief als individueel. De DDG vertegenwoordigt de regisseurs bij o.a. omroepen, producenten, fondsen en de politiek, onder andere op het gebied van contracten, honorering en auteursrecht. En hoe meer leden, hoe sterker we staan!

Lees hier over alle collectieve en individuele activiteiten die de DDG onderneemt.

Voorwaarde voor lidmaatschap van de DDG is dat je werkzaam bent als regisseur en met regelmaat audiovisuele producties (zoals bijvoorbeeld films, TV- en radioprogramma’s en digital storytelling) maakt met als doel publieke vertoning.

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. De contributie zou normaal gesproken in 2021 € 241,00 bedragen. I.v.m. corona is besloten de diverse lidmaatschapstarieven te halveren tot 1 juli 2021. Daardoor betaalt iedereen betaalt slechts 75% van het lidmaatschapstarief in 2021. Dus ben je gewoon lid dan krijg je 25% korting op € 241,00 en betaal je ca. €180,00 Bij je jongerenlid dan betaal je slechts 75% van € 50,00 enz.

Studentenlidmaatschap
Regisseurs die zojuist zijn afgestudeerd krijgen het kalenderjaar van afstuderen en het jaar erna een gratis lidmaatschap aangeboden. Hierna kan je tot en met je vijfendertigste levensjaar jongerenlid zijn voor maar €50 euro per jaar. Dus pas na je vijfendertigste ga je de volledige contributie betalen, omdat wij er van uitgaan dat je intussen meer inkomsten hebt weten te genereren als filmmaker. Voor senioren en radiomakers geldt eveneens een aangepast tarief, zie hieronder.

Seniorenlidmaatschap
De DDG heeft in haar gelederen een groeiend aantal leden die al op leeftijd zijn en niet meer actief hun regievak uitoefenen. Het feit dat deze leden trouw blijven aan de DDG, juicht het bestuur van harte toe. Het bestuur onderkent evenwel dat uitstroom van deze leden realiteit is en wil dat zoveel mogelijk beperken. Daarom heeft zij het Senioren lidmaatschap ingevoerd.

Het Senioren Lidmaatschap is bedoeld voor: regisseurs die 67 jaar en ouder zijn, èn niet meer hun regievak uitoefenen, maar nog wel graag onderdeel willen blijven uitmaken van hun groep van vakgenoten. Het Senioren Lidmaatschap omvat:

  • een contributie van 100 euro per jaar
  • recht op alle sociale verenigingsactiviteiten zoals ledenavonden, studiedagen
  • recht op de financiële voordelen zoals de DDG-ledenpas en verzekeringen.

Het Senioren lidmaatschap is echt bedoeld voor filmmakers die aan het einde van hun loopbaan zijn gekomen. Om het Senioren lidmaatschap aan te vragen dient dan ook te worden bevestigd dat er geen nieuwe projecten op stapel staan.

Radiomaker lidmaatschap
De DDG behartigt ook de belangen van radiomakers/radio regisseurs. Dit doen we voor een gereduceerd lidmaatschapstarief, omdat een deel van de activiteiten van de DDG niet specifiek op radiomakers gericht zijn.

Het Radiomaker Lidmaatschap is bedoeld voor radiomakers en radio regisseurs van wie het hoofdaandeel van de werkzaamheden radio betreft.

Het Radiomaker Lidmaatschap omvat:

  • een contributie van 100 euro per jaar
  • recht op juridisch spreekuur
  • recht op alle sociale verenigingsactiviteiten zoals ledenavonden, studiedagen
  • recht op de financiële voordelen zoals de DDG-ledenpas en verzekeringen

Opzeggen van het DDG-lidmaatschap dient schriftelijk uiterlijk 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar te worden gedaan.

DUO Lidmaatschap DDG/Netwerk Scenarioschrijvers

Als je lid bent van DDG en naast regisseren ook scenario’s schrijft, dan kom je ook in 2021 in aanmerking voor een aanzienlijke korting op het lidmaatschap van de sectie Netwerk Scenarioschrijvers Auteursbond. Je betaalt dan slechts €65,00 in plaats van €186,00.

Voorwaarden voor deze korting

  • Je bent betalend lid  van de Dutch Directors Guild
  • Je hebt minstens één werk / scenario gerealiseerd: film, korte film, tv-serie of aflevering

Hoe krijg je de korting?

Als je lidmaatschap van DDG wordt bevestigd via een welkomstbrief dan staat daarin vermeld hoe je ook lid kunt worden met korting van het Netwerk Scenarioschrijvers. In die brief staat nl een link naar het digitale inschrijfformulier van de auteursbond/ Netwerk Scenarioschrijvers. Hun administratie verrekent dan automatisch de korting van ruim € 120,- als je aan hun voorwaarden voldoet.

Als je lid bent van het Netwerk Scenarioschrijvers en naast schrijven ook regisseert, dan kom je in 2021 in aanmerking voor een aanzienlijke korting op het lidmaatschap van de DDG. Je betaalt dan slechts €80,00, met corona korting dus slechts €60,00 in plaats van nu €180,00 in 2021 (normaal €241,00). Uiteraard moet je wel aan de voorwaarden van het DDG lidmaatschap voldoen. Onze administratie verrekent dan automatisch de Duo-lidmaatschapskorting.


Vul bijgevoegd formulier volledig in om je aan te melden als (duo)lid van de Dutch Directors Guild en stuur het getekend retour naar info@directorsguild.nl.

Je krijgt direct bericht (e-mail) bij ontvangst van de aanmelding. Kort daarna neemt het kantoor contact met je op voor definitieve bevestiging of eventuele vragen.
LET OP: in onderstaand formulier staan de normale tarieven, deze worden dus aangepast door het kantoor bij het verwerken van de aanmelding.