Word lid!

Onderaan deze pagina bevindt zich het aanmeldformulier.

De Dutch Directors Guild is de belangenvereniging voor alle regisseurs van Nederland en telt inmiddels rond de 370 leden. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van regisseurs, zowel collectief als individueel. De DDG vertegenwoordigt de regisseurs bij o.a. omroepen, producenten, fondsen en de politiek, onder andere op het gebied van contracten, honorering en auteursrecht. En hoe meer leden, hoe sterker we staan!

Lees hier over alle collectieve en individuele activiteiten die de DDG onderneemt.

Voorwaarde voor lidmaatschap van de DDG is dat je werkzaam bent als regisseur en met regelmaat audiovisuele producties (zoals bijvoorbeeld films, TV- en radioprogramma’s en digital storytelling) maakt met als doel publieke vertoning.

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. De contributie bedraagt in 2018 € 238,00. De contributie wordt geïnd per automatische incasso en gaat in vanaf het moment dat je lid wordt.

Studentenlidmaatschap
Regisseurs die zojuist zijn afgestudeerd krijgen het kalenderjaar van afstuderen en het jaar erna een gratis lidmaatschap aangeboden. Hierna kan je tot je dertigste levensjaar lid zijn voor maar 50 euro per jaar. In het jaar dat je dertig wordt, ga je de volledige contributie betalen, omdat wij er van uitgaan dat je intussen meer inkomsten hebt weten te genereren als filmmaker. Voor senioren en radiomakers geldt eveneens een aangepast tarief, zie hieronder.

Seniorenlidmaatschap
De DDG heeft in haar gelederen een groeiend aantal leden die al op leeftijd zijn en niet meer hun regievak uitoefenen. Het feit dat deze leden trouw blijven aan de DDG juicht het bestuur van harte toe. Het bestuur onderkent evenwel dat uitstroom van deze leden realiteit is en wil dat zoveel mogelijk beperken. Daarom heeft zij per 2011 het Senioren lidmaatschap ingevoerd.

Lees meer over het Senioren Lidmaatschap

Het Senioren Lidmaatschap is bedoeld voor: regisseurs die 65 jaar en ouder zijn, èn niet meer hun regievak uitoefenen, maar nog wel graag onderdeel willen blijven uitmaken van hun groep van vakgenoten. Het Senioren Lidmaatschap omvat:

  • een contributie van 100 euro per jaar
  • recht op alle sociale verenigingsactiviteiten zoals ledenavonden, studiedagen
  • recht op de financiële voordelen zoals de DDG-ledenpas en verzekeringen.

Het Senioren lidmaatschap is echt bedoeld voor filmmakers die aan het einde van hun loopbaan zijn gekomen. Om het Senioren lidmaatschap aan te vragen dient dan ook te worden bevestigd dat er geen nieuwe projecten op stapel staan.

Radiomaker lidmaatschap
De DDG behartigt ook de belangen van radiomakers/radio regisseurs. Dit doen we voor een gereduceerd lidmaatschapstarief, omdat een deel van de activiteiten van de DDG niet specifiek op radiomakers gericht zijn.

Lees meer over het Radiomaker Lidmaatschap

Het Radiomaker Lidmaatschap is bedoeld voor radiomakers en radio regisseurs van wie het hoofdaandeel van de werkzaamheden radio betreft.

Het Radiomaker Lidmaatschap omvat:

  • een contributie van 100 euro per jaar
  • recht op juridisch spreekuur
  • recht op alle sociale verenigingsactiviteiten zoals ledenavonden, studiedagen
  • recht op de financiële voordelen zoals de DDG-ledenpas en verzekeringen 

 

Opzeggen van het DDG-lidmaatschap dient schriftelijk uiterlijk 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar te worden gedaan.

 

Vul onderstaand formulier volledig in om je aan te melden.

Je krijgt direct bericht (e-mail) bij ontvangst van de aanmelding. Kort daarna neemt het kantoor contact met je op voor definitieve bevestiging of eventuele vragen.