Oproep DUTCH CROSS OVER 

Het Nederlands Filmfonds stimuleert in 2014 wederom de productie van twee Nederlandse artistieke crossover films: auteursfilms met culturele waarde die de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken waarbij de bezoekersprognose voor Nederland minimaal 50.000 bezoekers of meer is. Vorig jaar werden voor het eerst twee filmplannen voor Dutch Cross Over geselecteerd: Beyond Sleep (producent Keyfilm, regisseur Boudewijn Koole – zie foto boven artikel) en Brimstone (producent N279 Entertainment, regisseur Martin Koolhoven). Professionele speelfilmproducenten die tenminste twee speelfilms hebben geproduceerd die in de bioscoop zijn uitgebracht worden uitgenodigd om filmplannen in te dienen. Zowel filmmakers die zich al internationaal hebben onderscheiden en de stap willen maken naar een groter publiek, als  filmmakers die met eerdere films reeds een groot publiek wisten te bereiken in eigen land en de stap willen maken naar een internationaal podium komen in aanmerking. De filmplannen dienen onder meer aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De volledige financiering van geselecteerde projecten moet binnen 12 maanden na selectie zijn gerealiseerd, zodat de productie uiterlijk 12 maanden na de selectie kan starten;
  • Het project moet gericht zijn op het bereiken van een cross over publiek in de Nederlandse bioscopen van 50.000 of meer, met de potentie zich ook internationaal te onderscheiden;
  • Het project dient Nederlands regietalent te stimuleren met tenminste één gerealiseerde en in de Nederlandse bioscoop uitgebrachte speelfilm op zijn/haar naam;
  • Het voorstel moet een verklaring bevatten van een ervaren filmdistributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in het project met de potentie om een cross over publiek te bereiken en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen;
  • De producent moet aantoonbaar in staat zijn om zelf risicodragend te participeren in de financiering van het project en dient zich aantoonbaar in te spannen om financiering van derden aan te trekken;
  • Het voorstel dient een cross mediaal marketing- en distributieplan te bevatten dat door de filmdistributeur is opgesteld;
  • Door indiening gaat de producent akkoord met de voorwaarden van het Nederlands Filmfonds ten aanzien van speelfilms;
  • De Fondsbijdrage voor de artistieke cross over film dient van doorslaggevend belang te zijn voor de haalbaarheid van de financiering en het financieringsplan moet aantoonbaar blijkgeven van het ondernemerschap van de producent. Het strekt ter aanbeveling indien het project internationale coproductiemogelijkheden biedt met inbegrip van buitenlandse filmfondsen. Tevens wordt de betrokkenheid van marktpartijen als sales agents, omroepen en/of een digitaal platform in de beoordeling meegewogen.
  • Bij de selectie van filmplannen wordt prioriteit gegeven aan originele verhalen. Remakes of sequels komen niet in aanmerking.

Toelichting

Nadat de projecten bij het Nederlands Filmfonds zijn ingediend, worden ze gecontroleerd op volledigheid. Enkel aanvragen die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het Financieel & Productioneel Protocol, het Algemeen Reglement en het deelreglement Realisering van het Nederlands Filmfonds worden in behandeling genomen. De aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden zullen in de beslissende vergadering, die plaatsvindt in oktober 2014, beoordeeld worden door een commissie met internationale expertise. Producenten worden direct na vergadering telefonisch en schriftelijk van de uitslag op de hoogte gesteld. Per film bedraagt de maximale realiseringsbijdrage € 800.000. Het aanvraagformulier voor DUTCH CROSS OVER  2014 is beschikbaar begin augustus op www.filmfonds.nl.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tot en met 9 september 2014 tot uiterlijk 17.00 uur digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds, via http://aanvragen.filmfonds.nl. Tevens dient voor de sluitingstijd een papieren en ondertekend exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) ingeleverd te zijn op het kantooradres van het Nederlands Filmfonds: Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam, telefoon: 020 5707676.

Author: DDG

Share This Post On

Commentaar, vraag, of antwoord? Draag bij!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.