Nominaties Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016

Sectornieuws

Donderdag 25 augustus, 2016

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op donderdag 22 september tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt.
De prijs wordt voor de twaalfde keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.
 
Procedure
Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting neemt in de jury, die bestaat uit vijf leden. Zoals gewoonlijk is het Genootschap eind juni gekomen tot een shortlist van genomineerde publicaties. De eerste week van september komt de jury bijeen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs is de jury aanwezig om de jurykeuze toe te lichten.
 
Shortlist genomineerde publicaties
De vijf genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016
zijn (in alfabetische volgorde):
1. Sandra van Beek – De 250 blikken film van Kees Hin, Free Musketeers, 2016
2. Mariska Graveland en Hans Beerekamp (redactie), Filmjaarboek 2015/2016. Amsterdam
University Press i.s.m. Stichting Filmuitgaven, 2016
3. Bert Hogenkamp – De Nederlandse documentaire film 1965 – 1990. De ontwikkeling van een filmgenre in het televisietijdperk, Boom, 2015
4. Patricia Pisters – Filming for the Future. The Work of Louis van Gasteren, Amsterdam
University Press, 2015
5. Peter Verstraten – Humour and Irony in Dutch Post-War Fiction Film, Amsterdam
University Press, 2016
In de bijlage meer informatie over de publicaties van de vijf genomineerden.
 
Het Louis Hartlooper Genootschap
Het Louis Hartlooper Genootschap is gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex en de bijbehorende Stichting. Dit genootschap kent een wisselende samenstelling en bestaat uit tenminste zeven filmmakers en filmprofessionals die regelmatig bijeenkomen. Dit genootschap heeft in 2005 de Louis Hartlooper Prijs geïnitieerd. Het genootschap stelt zonder ruggespraak en in volstrekte
onafhankelijkheid de shortlist samen, waaruit representanten van de filmvakorganisaties uiteindelijk de winnaar kiezen.
 
Prijs
Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in de eregalerij van het LHC, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 euro, een penning met oorkonde en daarnaast een Zwarte Spiegel. Bovendien krijgt de winnaar de uitnodiging om het jaar daarop tijdens de uitreiking een korte voordracht te houden over het belang van goede filmjournalistiek (doelstelling van de prijs
indachtig). Dit jaar zal Ruud den Drijver, winnaar van 2015, de lezing houden.
 
Eerdere winnaars
De prijs is eerder toegekend aan:
 Joyce Roodnat (2005) voor de artikelenreeks Europese Filmklassieken in M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad;
 Dirk Lauwaert (2006) voor zijn boek Dromen van een expeditie;
 Annemieke Hendriks (2007) voor haar boek De pioniers. Interviews met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema;
 André Waardenburg (2008) voor zijn enthousiasmerende artikelen in NRC Handelsblad en
Skrien;
 Dana Linssen (2009) gewaardeerd om de brede en beschouwende journalistieke context als filmjournaliste van NRC Handelsblad en hoofdredacteur van De Filmkrant;
 Oliver Kerkdijk (2010) voor zijn eigenzinnig romantisch taalgebruik en een indrukwekkende kennis van de filmhistorie, tezamen een ode aan de cinema vormend;
 Eric Koch (2011), die door zijn grote liefde voor uiteenlopende filmgenres de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen aan het filmbezoek en de filmbeleving in Nederland;
 Gawie Keyser(2012), die film op een hoger plan weet te tillen door met liefde, passie én verhelderende inzichten te schrijven in o.a. de Groene Amsterdammer.
 Bor Beekman (2013), voor zijn artikelen en interviews in De Volkskrant die hij schrijft met een gedegen kennis van zaken en met open vizier. Dat maakt zijn artikelen uitermate boeiend en getuigen van een grote liefde voor film.
 Rob van Scheers & Paul Verhoeven (2013) voor ‘Volgens Verhoeven’. Een bundeling van de
Volkskrant-reeks van 65 teksten waarin een aantal klassieke films besproken wordt.
 Tjeu van den Berk en Marjeet Verbeek (2014) voor ‘Het filmgesprek: woorden aan droombeelden wijden (spiritualiteit van de film)’. De winnende publicatie is doordrenkt van liefde voor de filmkunst, niet eenduidig en een pleidooi voor de onbevangenheid.
 Ruud den Drijver (2015) voor ‘Circus Bloteman – Biografie van Wim Verstappen, filmpionier uit de West’. Een omvangrijke biografie over het leven en werk van een markante en veelzijdige regisseur, producent, lobbyist, docent en essayist. Het boek vult daarmee een lacune in de literatuur over de Nederlandse film.
 
Lees ook: Genomineerden Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2016

Volg DDG

Regisseer jij films of programma's die worden uitgezonden op televisie?

Meld je gratis aan bij auteursrechtenorganisatie VEVAM en ontvang vergoedingen voor je werken!

Sluit je aan bij VEVAM!

Contactgegevens

Dutch Directors Guild
De Lairessestraat 125 sous
1075 HH Amsterdam

kvk: 33298563
tel: +31 (0)6 836 72 215
e-mail: info@directorsguild.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:30 – 17:30