Nieuwe Reglementen en Protocollen 2017

Sectornieuws

Dinsdag 29 november, 2016

De reglementen en protocollen van het Filmfonds zijn geactualiseerd en per 1 januari 2017 van kracht. De wijzigingen hangen samen met de nieuwe beleidsperiode (2017-2020) en vormen de vertaling van het in januari gepresenteerde beleidsplan. 
De komende vier jaar zet het Fonds de in 2013 ingeslagen koers voort maar verlegt accenten in beleid. Creativiteit en inhoudelijke ontwikkeling van makers krijgen ruim baan, kwaliteit gaat boven kwantiteit en vraag en aanbod worden beter op elkaar aangesloten. Met het doel de kwaliteit te verhogen, de diversiteit te stimuleren en het bereik en de impact van film te vergroten blijven talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering de pijlers van het fondsbeleid. Daarmee beoogt het Fonds het artistieke succes en publiekssucces van de Nederlandse film een extra impuls te geven en zijn internationale positie verder te versterken.
Als uitwerking van de beleidskoers zijn in de reglementen en het bijbehorende protocol de meeste bestaande bijdragesoorten verhoogd en nieuwe bijdragesoorten toegevoegd,  waaronder in het Deelreglement Ontwikkeling voor de regisseur en heads of department en/of andere experts.  Waar eerder de producers fee onderdeel uitmaakte van een treatment of scenariobijdrage, is deze nu los opgenomen als percentage dat wordt berekend over de verschillende bouwstenen, die in de ontwikkelingsfase kunnen worden aangevraagd.
Klik hieronder om de nieuwe documenten, de toelichting op de wijzigingen
Algemeen Reglement 2017 
Deelreglement Ontwikkeling 2017
Deelreglement Realisering 2017
Deelreglement Suppletie 2017
Deelreglement Distributie 2017
Deelreglement Filmactiviteiten 2017 
Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2017
Toelichting op wijzigingen reglementen 2017
Financieel & Productioneel Protocol 2017 
Financieel & productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel 2017
Toelichting op wijzigingen Financieel & Productioneel Protocol 2017
 
Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend  Voor een aantal projecten geldt een deadline.
Klik hier om het overzicht van deadlines 2017 te downloaden.

Volg DDG

Regisseer jij films of programma's die worden uitgezonden op televisie?

Meld je gratis aan bij auteursrechtenorganisatie VEVAM en ontvang vergoedingen voor je werken!

Sluit je aan bij VEVAM!

Contactgegevens

Dutch Directors Guild
De Lairessestraat 125 sous
1075 HH Amsterdam

kvk: 33298563
tel: +31 (0)6 836 72 215
e-mail: info@directorsguild.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:30 – 17:30