Limburgs Film Fonds: Hoe, wat en wanneer?

1 Maart jongstleden zijn de Nadere subsidieregels Film (ofwel: Limburgs Film Fonds) van start gegaan. Makers binnen en buiten Limburg kunnen nu hun filmplan indienen binnen deze subsidieregeling van de Provincie Limburg. De regeling loopt de komende vier jaren en er is jaarlijks een bedrag van tussen de 400.000 en 500.000 euro te vergeven.

Basis
Het Limburgs Film Fonds is een subsidieregeling binnen de afdeling Cultuur van de Provincie Limburg. De Provincie vindt het belangrijk de ontwikkeling van de regionale filmsector te ondersteunen en stimuleren en heeft de komende vier jaar budget vrijgemaakt om dit te faciliteren. Hierbij is aandacht voor ondersteuning van de prille basis tot excellent talent.

De ambities voor de provincie liggen in deze periode met name op het aanjagen van de Limburgse filmsector met aandacht voor netwerkontwikkeling (door samenwerking) en talentontwikkeling. Met deze subsidiemogelijkheden voor filmproducties wordt hierin een belangrijke (eerste) stap gezet. Het doel van het fonds is drieledig:

(1) economisch: het stimuleren van de werkgelegenheid
(2) cultureel: talentontwikkeling stimuleren en artistieke kwaliteit bevorderen
(3) branding: Limburg als provincie promoten d.m.v. audiovisuele producties

De regeling
De regeling is opgesplits in drie categorieën. Enerzijds is er een regeling voor lange speelfilmproducties met (inter)nationale bisocoopuitbreng (bijlage 1 uit de nadere subsidieregels), anderzijds is er specifiek aandacht voor Limburgse talentontwikkeling met de mogelijke ondersteuning van korte en lange films door in Limburg gevestigde makers (bijlage 2 uit de nadere subsidieregels).

Voor producties in bijlage 1 geldt dat er jaarlijks een bedrag van €100.000 beschikbaar is deze te ondersteunen. Hierin kan een aanvrager maximaal 50% van zijn (subsidiabele) kosten aanvragen, tot een maximum van €100.000. Aanvragers kunnen zowel uit de eigen regio als daarbuiten komen, maar er zijn extra punten te verdienen door veel samen te werken met Limburgse makers en/of stagiaires en organisaties.

Voor producties in bijlage 2 geldt dat er jaarlijks een bedrag van +- €300.000 beschikbaar is. Bijlage 2 is opgesplits in zgn. ‘Limburgs Kort’ en ‘Limburgs Lang’. Voor korte producties (tot 30 minuten) kan een aanvrager maximaal 50% van de kosten aanvragen, met een maximum van €20.000. Voor lange producties (vanaf 20 minuten) kan men maximaal 35% van de kosten aanvragen tot een maximum van €50.000.

Belangrijke criteria
In de nadere subsidieregels (incl. bijlagen) staan alle specifieke eisen, toelichtingen op begrippen en criteria opgesomd, maar enkele zaken die belangrijk zijn zijn onder meer het Limburgse karakter van de productie, zowel inhoudelijk als in cast en crew. Ook is het belangrijk dat er een gedegen distributieplan onder het project ligt en dat er gebruik wordt gemaakt van Limburgse locaties en stagiaires uit de regio.

Hoe?
Indienen kan tussen 1 maart en 2 mei en gebeurt volgens tendersystematiek. Dit betekent dat de plannen na sluiting van de indientermijn gerangschikt worden op basis van het aantal behaalde punten die te verdienen zijn door te voldoen aan specifieke criteria zoals opgesomd in bijlage 1 en 2. Een selectie van de hoogst scorende plannen wordt vervolgens voorgelegd aan een onafhankelijke inhoudelijke adviescommissie, die de plannen inhoudelijk toetst en hier een advies over geeft. Ook kijkt deze adviescommissie naar de financiële haalbaarheid. Vervolgens gaan deze adviezen naar de Gedeputeerde Staten, die een definitieve beslissing dienen te nemen.

Het aanvraagformulier en de nadere subsidieregels (incl. bijlagen) zijn te downloaden via de site van de provincie. Als er vragen zijn over de regeling kan contact worden opgenomen met Joke Zaat van de provincie Limburg.

 

Author: DDG

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.