Algemene Ledenvergadering DDG – dinsdag 19 april

Op dinsdag 19 april vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de DDG plaats om 20:00 uur in LAB111, zaal 2 (Arie Biemondstraat 111, Amsterdam). Onderstaand tref je de introducties aan uit het Jaarverslag 2015 van DDG voorzitter Martijn Winkler en die van onze nieuwe algemeen secretaris Juliette Jansen.

Ter vergadering zullen hard copies van de agenda, de begroting 2016 en de realisatie 2015 aanwezig zijn.

Na afloop nodigen we iedereen graag uit voor een borrel!

Van plan om te komen? Meld je komst dan even hier.


 

Voorwoord van de voorzitter

By directors, for directors. Zo staat te lezen onder ons logo. Een heldere samenvatting van waar het bij de DDG over gaat. We zetten ons in voor regisseurs. Met elkaar. Voor elkaar.

Vorig jaar vroeg ik op deze plek naar jullie betrokkenheid bij onze vereniging en jullie verwachtingen van het bestuur. Het antwoord dat ik kreeg was heel helder: een sterke organisatie die opkomt voor onze belangen. En dus hebben we als bestuur een aantal zaken ingericht om inderdaad als sterke belangenorganisatie verder te kunnen groeien. Ondanks de financiële krapte waar we ook dit jaar mee te maken hadden. Een DDG die stevig haar stem laat horen op momenten dat het ertoe doet, die pro-actief aan oplossingen meedenkt voor problematiek in de sector, die verbinding zoekt waar mogelijk en opschudt waar nodig. Een DDG die de kracht van haar basis, de actieve regisseurs die lid zijn, optimaal benut. Een DDG die de trots van het regievak uitstraalt.

In dit jaarverslag kun je lezen dat we anno 2016 als solide en invloedrijke vereniging in het Nederlandse cultuurlandschap aanwezig zijn. Samen met jullie hulp – actieve inzet van onze leden in werk- en focusgroepen – hebben we veel kunnen betekenen voor regisseurs in Nederland, en zullen dat dit jaar met kracht en overtuiging blijven doen. Met elkaar. En gelukkig ook met onze nieuwe algemeen secretaris, Juliette Jansen, die zich in deel 2 van dit voorwoord aan jullie voorstelt.

Een van de middelen om onze taak helder en effectief uit te dragen, is het formuleren van speerpunten. Drie krachtige punten die in al onze activiteiten en beleidstaken tot uiting komen. Graag presenteer ik ze hier aan jullie:

  1. De regisseur heeft als creatieve spil een belangrijke positie in de audiovisuele cultuur, onmisbaar voor de Nederlandse samenleving en economie.
  2. De regisseur moet haar werk kunnen doen voor een eerlijke vergoeding, in gezonde arbeidsomstandigheden en met bescherming van haar         auteursrechten.
  3. De regisseur moet een duurzame professionele carrière kunnen opbouwen op basis van haar kwaliteiten, niet beperkt door afkomst, leeftijd of sekse.

Onze huidige actieve inzet op het dossier diversiteit is een direct gevolg van het derde speerpunt: we zien graag een evenredige weerslag van de samenleving zowel voor als achter de camera. Daarnaast zien we een belangrijke rol voor regisseurs om te zorgen dat de verhalen die we creëren rijk en divers zijn, en passen in de hedendaagse Nederlandse samenleving. Verandering begint bij beeldvorming.

By directors, for directors werkt krachtig. Maar het werkt alleen als we een goede vertegenwoordiging hebben van álle werkzame regisseurs in Nederland. Dus graag eindig ik met een oproep: bemoei je vooral met de DDG en meld je aan voor een van de werkgroepen of focusgroepen, of zelfs voor het bestuur. En spreek collega regisseurs aan die nog geen lid zijn: wij hebben afgelopen jaar meer leden mogen verwelkomen uit de hoek van televisieregie, animatieregie, commercialregie, regie van radiodocumentaires & hoorspelen en digital storytelling. En we zien daar graag meer van bijkomen. Zodat we echt met elkaar, voor elkaar, het vak regie in Nederland stevig op de kaart kunnen zetten.

Met collegiale groet,

Martijn Winkler
voorzitter DDG


 

 

Voorwoord van de algemeen secretaris

Graag stel ik me aan jullie voor: ik ben Juliette Jansen, de kersverse algemeen secretaris van de DDG.

Mijn werkverleden speelde zich vooral af op filmfestivals (IFFR, Cinekid en NFF); bij IFFR heb ik lang gewerkt als projectleider distributie en educatie, maar ook als programmeur van Nederlandse en korte films.   Ik ken dus vrij veel makers  (wellicht heb ik met één van jullie wel eens een zaalgesprek gedaan, een favoriete bezigheid).  Voor de Nederlandse en buitenlandse makers die met hun films op IFFR draaiden, heb ik altijd geprobeerd extra vertoningsmogelijkheden te creëren o.a. in de vorm van een eigen dvd label, digitale platforms en jawel, samenwerking met KPN, UPC cs. De laatste jaren werkte ik ook als mediacoach voor bibliotheken, die een hevige transitiefase beleven. Erg interessant en leerzaam om vanuit een andere invalshoek aan die innovatie bij te dragen.  Lesgeven aan kinderen en jongeren over film en mediawijsheid doe ik nu nog graag in mijn vrije tijd. Bij IFFR en ook bij Cinekid werkte ik veel in internationale verbanden,  fijn om die achtergrond voor de DDG mee te kunnen nemen richting FERA en de Europese wet- en regelgeving.

Filmeducatie voor jongeren vind ik ontzettend belangrijk en is één van de dossiers die ik graag namens de DDG zou willen oppakken. Al is het maar om aan jongeren duidelijk te maken wat dat nu eigenlijk voor beroep is, regisseur. Wellicht is een begrip als auteursrecht dan ook beter te begrijpen voor de generatie, die nu niet beter weet dan dat je films het beste en snelste op een illegale manier kunt vinden.  Met betere promotie van het legale aanbod en dus voorlichting moet het mogelijk zijn dit tij te keren. Hier ligt mijns inziens een grote kans om samen met de producenten, op een constructieve manier, aan te werken.

Als relatieve buitenstaander zie ik dat de DDG de laatste jaren is opgeslokt door het complexe rechtendossier.

Nu dit dossier in een iets rustiger vaarwater lijkt te zijn geraakt, zou het goed zijn ons ook weer meer met andere dossiers bezig te gaan houden, waarvoor al wel eerder een basis is gelegd, maar waar de tijd voor ontbrak om door te kunnen pakken.  Zoals het bovengenoemde dossier filmeducatie en daarbij aansluitend piraterij,  talentontwikkeling (wat ontbreekt er precies voor de meer ervaren makers en wat kunnen we daar als DDG als suggesties voor aandragen), een mentortraject met de Filmacademie, ledenwerving onder tv regisseurs etc. Inmiddels is er al een goede start gemaakt met de werkgroep diversiteit i.s.m. het Filmfonds.

Verder heb ik een vrij uitgesproken mening over windows; weg ermee!  Ik heb het over de wijze van films uitbrengen in windows, d.w.z. met vaste periodes tussen theatrale uitbreng, dvd/blu ray, VoD en televisie, grofweg.  Het is in ieders belang (al ziet niet iedereen dit zo) dat films zo snel mogelijk op zo veel mogelijk kanalen beschikbaar zijn om het momentum van de release zoveel mogelijk te benutten.  Herrie heeft een mooi project opgezet, Film(t)huis, waarbij films in première gaan in de zaal en tegelijk op de website van het filmtheater, de plek waar de consument de film immers zoekt.  Uit hun onderzoek in de zomer van 2015 bleek dat nu de film tegelijk online en in de zalen beschikbaar was, er alleen maar meer kijkers/bezoekers waren dan wanneer deze alleen in de zalen had gedraaid.  Het één gaat dus niet ten koste van het ander, een belangrijke conclusie.  Ik geloof zeker voor de kleinere, artistieke film in dit soort projecten.  Hier liggen ook kansen in Europees verband.  Films worden tenslotte gemaakt om gezien te worden.

En leuk nieuws is dat de FERA (overkoepelende Europese belangenvereniging voor regisseurs) dit jaar naar Amsterdam komt met de ALV. Mooie kans om aan andere regisseurs de stad te laten zien waar we zo graag werken en wonen en natuurlijk om te sparren over jullie werk.

Hartelijke groet,

Juliette Jansen
algemeen secretaris DDG

 

Author: DDG

Share This Post On

Commentaar, vraag, of antwoord? Draag bij!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.