Jeugddrama – de stand van zaken

DDG Nieuws

Dinsdag 19 augustus, 2014

Het Netwerk Scenarioschrijvers heeft in juli Ongezien maar veel bekeken, Jeugddrama – de stand van zaken gepresenteerd. De uitgave gaat in op de specifieke zakelijke praktijk van schrijvers van tv-jeugddrama. Naast beknopte case studies en tips, worden ook de uitkomsten van de inkomensenquête vermeld, die het Netwerk Scenarioschrijvers begin 2014 hield onder deze schrijvers.
http://www.afeddema.nl/schrijvers/begin.html
Ook de DDG heeft een kleine enquête uitgevoerd onder regisseurs die zich met jeugddrama bezighouden. Van de 19 respondenten verdienden er in 2013, 13 regisseurs minder dan 20.000 euro per jaar met het regisseren van jeugddrama. In 2011 waren dat er 8, terwijl de middengroep (20.000-40.000) uit 7 personen bestond en de top (meer dan 40.000) uit 4 regisseurs. In 2013 was de middengroep geslonken tot 4 en de top tot 2 personen.
Over de hele linie waren de inkomsten uit vergoedingen voor kabelrechten gering, tussen de 0 en 10% van het inkomen. Dat getal is al sinds 2011 stabiel en geldt voor 16 van de 19 respondenten. De 3 overgebleven regisseurs haalden een iets hoger percentage (10-30%) van hun inkomsten uit vergoedingen voor kabelrechten. Ook dat aantal is sinds 2011 stabiel.
De opzet van de enquête was dermate kleinschalig dat er geen definitieve conclusies uit getrokken kunnen worden. Maar een indicatie is er wel: het is steeds moeilijker om een redelijk inkomen te genereren met het regisseren van jeugddrama. Het gebrek aan redelijke kabelvergoedingen versterkt dit proces.
 

Volg DDG

Regisseer jij films of programma's die worden uitgezonden op televisie?

Meld je gratis aan bij auteursrechtenorganisatie VEVAM en ontvang vergoedingen voor je werken!

Sluit je aan bij VEVAM!

Contactgegevens

Dutch Directors Guild
De Lairessestraat 125 sous
1075 HH Amsterdam

kvk: 33298563
tel: +31 (0)6 836 72 215
e-mail: info@directorsguild.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:30 – 17:30