Indiendatum Telescoop – 21 juni

Het Nederlands Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren de productie van Telescoopfilms: Nederlandstalige speelfilms voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde.

 

Wie komt in aanmerking?
Een productiemaatschappij (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) die twee jaar of langer in Nederland of EU-land gevestigd is en die op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert.

De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als hoofdverantwoordelijke minimaal twee speelfilms met een bioscoopuitbreng in Nederland heeft gerealiseerd. De producent is niet dezelfde persoon als de regisseur of scenarist van de film.

 

Bijdrage
De gezamenlijke totale Telescoopbijdrage van de samenwerkende partijen is € 1.826.384 miljoen per film (inclusief omroepbijdrage). Per film bedraagt de maximale realiseringsbijdrage van het Nederlands Filmfonds € 578.000.

 

Indiendata
In 2016 zijn er twee indiendata. 
Indien er ruimte is voor een extra ronde zal deze op 18 oktober worden gepland.

 

Voorwaarden
Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het filmplan is Nederlandstalig, stimuleert Nederlands regie- en scenariotalent van ervaren makers, is gericht op een groot publieksbereik en heeft een culturele meerwaarde;
  • Een ervaren filmdistributeur moet in een verklaring het vertrouwen uitspreken in de marktkansen van de filmproductie en daarvoor een distributiegarantie toezeggen;
  • De producent moet zelf risicodragend participeren in de financiering van de filmproductie en moet zich aantoonbaar inspannen om financiering van private partijen aan te trekken;
  • Het voorstel moet een cross mediaal marketing- en distributieplan bevatten dat door de filmdistributeur is opgesteld;
  • In verband met Europese staatssteunregels mag niet meer dan 50% van de financiering (zowel ontwikkeling als realisering) van de filmproductie afkomstig zijn van publieke financiers, zoals het Filmfonds. De totale bijdrage van de publieke omroep (exclusief de specifieke bijdrage van het Ministerie van OCW) wordt gezien als private investering;
  • De Telescoopbijdrage moet van doorslaggevend belang zijn voor de haalbaarheid van de financiering;
  • Het financierings- en uitbrengplan moeten aantoonbaar blijk geven van het ondernemerschap van de producent.

Procedure
Aanvragen waar nog geen omroep aan verbonden is worden doorgezonden aan CoBO. Uit deze inzendingen kiezen de publieke omroepen een aantal filmplannen waaraan zij zich verbinden. De filmplannen waaraan een omroep verbonden is worden in een beslissende vergadering beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit twee vertegenwoordigers namens het Filmfonds en één vertegenwoordiger namens de publieke omroepen. Producenten worden direct na de vergadering telefonisch en schriftelijk van de uitslag op de hoogte gesteld.

Wijziging in de unieke kenmerken zijn alleen mogelijk na goedkeuring vooraf van zowel Filmfonds als CoBO.
De financiering van geselecteerde filmproducties moet volledig gerealiseerd zijn binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening. De productie van de filmproducties dient kort daarop van start te gaan.

 

Kijk verder voor reglementen en protocollen op:

https://www.filmfonds.nl/nl/page/2669/telescoop

 

 

Foto: Publieke Werken, regie Joram Lürsen

Author: DDG

Share This Post On

Commentaar, vraag, of antwoord? Draag bij!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.