De Oversteek: oproep 2015

 

Het Nederlands Filmfonds, VPRO, NTR, het Mediafonds en CoBO kondigen het jaarlijkse artistieke speelfilmproject aan, getiteld DE OVERSTEEK, voor beginnende regisseurs met hun eerste speelfilm.

Er kunnen twee artistieke speelfilms voor de bioscoop en televisie gesteund worden. Recente edities leverden onder meer Nena, Gluckauf, Infiltrant, Wolf, De ontmaagding van Eva van End, A Long Story, Hemel, Lotus, 170 Hz en Nothing Personal op.

 

Thematiek

We zoeken naar projecten die een eigentijds, urgent verhaal vertellen in een krachtige beeldtaal, met internationale (festival)potentie. De (regie)visie van de filmmakers  weegt zwaar mee in de beoordeling.
Aanvragers dienen in hun voorstel rekening te houden met het beschikbare budget van circa €900.000.

 

In aanmerking komen:

 • Regisseurs die debuteren (zie uitgebreide uitleg in de toelichting)
 • Scenaristen, bij voorkeur met ervaring in het schrijven voor speelfilm.
 • producenten die minimaal één speelfilm voor de bioscoop hebben geproduceerd.

 

Aanmelding

Een uitgebreide toelichting m.b.t. nadere voorwaarden en procedure, evenals het aanvraagformulier kunt u vinden op www.filmfonds.nl.

 

Inleverdatum

Producenten, scenaristen en regisseurs worden uitgenodigd een voorstel in te dienen, bij voorkeur in teamverband. Aanmelden: uiterlijk 17 maart 2015 voor 17:00 uur d.m.v.:

 • Een volledig ingevulde digitale versie van het aanmeldingsformulier met bijlagen via www.filmfonds.nl
 • Eén ingebonden papieren (dubbelzijdig geprint) exemplaar met bijlagen bij het Nederlands Filmfonds.
 • Het originele, ondertekende aanvraagformulier bij het Nederlands Filmfonds.
 • Viewingsmateriaal van eerder werk (digitaal, per link naar het materiaal)

 

Informatie 

Nederlands Filmfonds, Jolijn van Rees: j.van.rees@filmfonds.nl; telefoon 020 -5707678.

De Oversteek is onderdeel van het Deltaplan Talent, een samenwerkingsverband tussen het Filmfonds, Mediafonds, CoBO , VPRO en NTR en is gericht op de ontwikkeling en stimulering van filmtalent.

 


De Oversteek 2015 – Toelichting aanmelding       

De Oversteek, onderdeel van het Deltaplan Talent

In 1996 begonnen de VPRO en het Nederlands Filmfonds een nauwe samenwerking met als doel jong regietalent een eerste of tweede kans te geven met een lange speelfilm.

Sinds 2009 is dit project onder de naam De Oversteek opgenomen in het Deltaplan Talent, dat wordt gedragen door de Publieke Omroep, het Filmfonds, het Mediafonds en CoBO. Namens de omroep nemen in de ronde van 2015 de VPRO en NTR deel.

De Oversteek valt bij het Nederlands Filmfonds sinds 1 januari 2013 onder New Screen NL.

 

De artistieke identiteit van De Oversteek staat voorop

Er wordt gezocht naar projecten die een eigentijds, urgent verhaal vertellen in een krachtige beeldtaal, met  internationale (festival)potentie.

Behalve de synopsis, die een indruk moet geven van het onderwerp en de richting van het verhaal, is het van belang om goed gemotiveerd aan te geven wat voor soort film gemaakt gaat worden. Deze toelichting wordt van zowel de producent als de regisseur en/of scenarist verwacht. Oversteekprojecten dienen betrekkelijk eenvoudig en binnen anderhalf jaar te produceren te zijn.

 

Procedure, financiering en fasering 2015/16

Het Filmfonds, het Mediafonds, NTR en VPRO stellen een budget beschikbaar voor de ontwikkeling van maximaal 6 projecten en het realiseren van 2 speelfilms.

De fase van scenario-ontwikkeling verloopt in twee termijnen:

 1. Van alle ingediende projecten op 17 maart 2015 kunnen 6 projecten een bijdrage van  € 8.500,- ontvangen voor de fase van synopsis naar treatment.
 2. 19 augustus 2015 worden deze treatments ingediend, waarna 4 projecten een bijdrage van € 13.000,- kunnen ontvangen voor de fase van treatment naar scenario. In deze fase kan voor meeschrijvende regisseurs een eenmalige bijdrage van € 2.500,- aangevraagd worden.

Nadat de selectiecommissie medio februari 2016 de 2 te verfilmen scenario’s heeft gekozen volgt naast de toekenning voor een realiseringsbijdrage nog een derde termijn met een bijdrage van € 4.500,- zodat de geselecteerde scenario’s een laatste bewerking kunnen ondergaan.

Na de selectie van de films voor realisering zullen de omroepen een beroep doen op CoBO, zodat een totaalbedrag van bijna € 900.000,- per film (afhankelijk van de hoogte van de CoBO-bijdrage) beschikbaar wordt gesteld voor de realisering.

Voorwaarde is dat ieder gehonoreerd project voor het beschikbaar gestelde bedrag gemaakt moet kunnen worden en binnen 18 maanden na toekenning opgeleverd moet worden.

 

Criteria

Aanmeldingen kunnen gedaan worden door producenten of een team bestaande uit een scenarist en een regisseur. Toch wordt sterk aanbevolen om al in dit stadium een ervaren producent bij het project te betrekken. Er mogen voor en door een regisseur meerdere projecten worden ingediend, maar slechts één daarvan kan worden gehonoreerd.

 

In aanmerking komen:

 • Regisseurs die debuteren, dat wil zeggen:
  – de regisseur heeft niet eerder een film gemaakt in het kader van de Oversteek en/of
  – de regisseur heeft niet eerder lange speelfilm gemaakt die met een reguliere realiseringsbijdrage van het Filmfonds (niet zijnde een lowbudget- of afwerkingsbijdrage) werd gefinancierd en in de bioscoop werd uitgebracht.
 • Producenten die minimaal één speelfilm geproduceerd hebben die in de bioscoop is uitgebracht. Producenten die ervaring hebben in het werken met debuterende filmmakers genieten daarbij de voorkeur.
 • Scenaristen bij voorkeur met ervaring in het schrijven voor speelfilm.

 

Selectie

Door toezeggingen van de Publieke Omroep, het Filmfonds, het Mediafonds en CoBO is er een budget beschikbaar voor de ontwikkeling van 6 projecten en het realiseren van 2 speelfilms.
De ingediende plannen worden in de verschillende stadia beoordeeld door een speciaal te benoemen selectiecommissie die bestaat uit een afvaardiging van NTR, VPRO, het Filmfonds en het Mediafonds.

 

Bij de selectie wordt gelet op:

 • de kwaliteit van de synopsis (van maximaal 4 pagina’s)
 • een minimale speelfilmlengte van 80 minuten
 • of het project grotendeels Nederlandstalig is
 • het trackrecord van de regisseur, de producent en de scenarist
 • de motivatie van de makers en wat voor film men voor ogen heeft
 • in welke mate de projecten de tijdsgeest in inhoud en vorm vangen
 • de mogelijkheid om het betreffende plan binnen het beschikbare budget te realiseren
 • de visie op distributie en potentiele distributiepartners

 

De uiterste inleverdatum

Aanmelden kan door uiterlijk dinsdag 17 maart 2015 voor 17:00 uur een volledig ingevulde digitale versie van het aanmeldingsformulier met bijlagen, in te dienen via www.filmfonds.nl. Daarnaast het originele, ondertekende aanvraagformulier en één ingebonden papieren exemplaar met bijlagen in te dienen bij het secretariaat van het Nederlands Filmfonds. Onvolledige aanmeldingen en aanmeldingen die na 17 maart binnen komen, worden niet in behandeling genomen.

 

Uitslag

Eind april 2015 wordt de uitslag van de selectie bekend gemaakt, waarover aanvragers schriftelijk worden bericht. U ontvangt geen inhoudelijke motivatie bij uw beschikking, wanneer uw project niet tot de 6 geselecteerde projecten behoort.

 

Overige voorwaarden De Oversteek 2015

 1. Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan het Deelreglement Ontwikkeling en eventueel in de fase van realisering, het Deelreglement  Realisering, het Financieel & Productioneel Protocol en het Algemeen Reglement van het Filmfonds en de daarin vermelde culturele criteria en de beoordelingscriteria. Door ondertekening van het aanvraagformulier verklaart u de inhoud van het bovengenoemde te kennen en te aanvaarden. De aanvraag dient een volledig en waarheidsgetrouw beeld te geven van de filmproductie.
 2. Behalve met een producent mogen regisseur en scenarist zich ook gezamenlijk aanmelden met een project.
 3. Het is toegestaan om meer dan één project in te dienen maar niet meer dan drie per producent.
 4. Projecten die al een ontwikkelingsbijdrage hebben gehad van het Filmfonds kunnen alleen op basis van een synopsis worden aangemeld; uitgeschreven treatments of scenario’s worden niet behandeld.
 5. De producent dient over voldoende ervaring te beschikken en heeft bij voorkeur ook met beginnende regisseurs gewerkt. De producent heeft minimaal één speelfilm voor de bioscoop geproduceerd.
 6. Als het plan gebaseerd is op een bestaand werk moet aantoonbaar zijn dat aanvrager over de verfilmingsrechten beschikt, dan wel een optie heeft op deze rechten.
 7. De film moet gerealiseerd kunnen worden voor een budget van circa € 900.000,- Dit is exclusief de ontwikkelingsbijdrage. De verleende bijdrage voor een treatment bedraagt € 8.500. De verleende bijdrage van treatment naar scenario bedraagt
  € 13.000. De bijdrage voor scenario-aanpassingen nadat een project voor realisering is geselecteerd, bedraagt € 4.500.
 8. Aanmeldingen van personen die nog een beroepsopleiding volgen worden niet in behandeling genomen.

Author: DDG

Share This Post On

Commentaar, vraag, of antwoord? Draag bij!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.