DDG & DPN organiseren Workshop 'Taking the Lead and Ownership over Your Film'

Blog

Donderdag 28 mei, 2015

Workshop ‘Taking the lead and ownership over your film’
door Sigrid Dyekjaer en Freddy Neumann

Met het grote aanbod aan documentairefilms op de internationale markt, het terugvallen van financiering en de daardoor versterkte focus op internationaal coproduceren en publieksbereik, is het voor producenten en regisseurs van essentieel belang om het publiek en de markt voor hun film al tijdens het filmproces te onderzoeken en te definiëren.
Producenten en regisseurs proberen elk op hun eigen manier kennis en vaardigheden te ontwikkelen om aan deze behoefte te voldoen, maar specialistische kennis van strategieën en werkmethodes voor marketing tijdens het productieproces van een documentaire, is in Nederland nog weinig voor handen.
Sigrid Dyekjaer (Danish Documentary; producent van o.a. The Monastry, I am Breathing, Ai Wei Wei – The Fake Case, The Newsroom en Something Better to Come) ontwikkelde in jarenlange samenwerking met haar PR-agent Freddy Neumann een op praktijk gestoelde marketingmethode die zij met veel succes toepassen op hun documentaires. De kracht van deze methode ligt in haar flexibiliteit: de methode biedt producenten en regisseurs een instrument, om bij het maken van een inhoudelijke keuze op elk moment in het productieproces, ook direct de marketingbenadering en ,-doelen bij te stellen. Zodat het marketingplan op elk moment in het proces in lijn loopt met de werkelijk gemaakte film. Een goede en intensieve samenwerking tussen producent en regisseur is hierbij onontbeerlijk.
De doelstelling van de workshop is niet het presenteren van een succesvolle ‘exotische’ methode, maar implementatie van de methode in de Nederlandse documentaire productiepraktijk. We willen daarom gaan werken met zo divers mogelijke projecten en casussen op het gebied van financiering, onderwerp,- en marketingbenadering.
Met het organiseren van deze workshop hopen de DPN en DDG een bijdrage te leveren aan de professionalisering van deze taak van producent en regisseur. De workshop wordt financieel ondersteund door het Nederlands Filmfonds.
 
Workshop opzet, werkwijze en aanmelden
De workshop wordt voorafgegaan door een seminar en beslaat incl. het seminar in totaal drie dagen. De workshop vindt plaats op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2015 in LAB111 in Amsterdam.
De workshop (zie voor details programma hier onder) staat onder leiding van Sigrid Dyekjaer (producent en eigenaar van Danish Documentary en ‘head of studies’ bij DOK.incubator en Freddy Neumann (haar vaste PR agent) eveneens verbonden aan DOK.incubator. Zij zullen hun benadering van marketing tijdens het filmproces en de door hen in de praktijk ontwikkelde methode hiervoor, toelichten en overdragen aan de workshopdeelnemers.
Teams van producent en regisseur kunnen zich voor deze workshop aanmelden met een documentair project via events@directorsguild.nl. Er worden maximaal acht projecten geselecteerd.
Het team kan uitgebreid worden met een derde persoon, die aan het filmproject meewerkt (bv editor, pr-manager, researcher, impactproducer). Dus per project kunnen maximaal drie personen deelnemen aan de workshop.
 
Hoe je documentaire project in te dienen:

Je kunt je met je project aanmelden tot en met woensdag 10 juni via events@directorsguild.nl. Stuur ons de volgende informatie (graag niet meer dan 4 pagina’s):

  • Een korte synopsis van je film (max 1 pag.)
  • In welke fase zit je momenteel met je filmproject / is er al materiaal gedraaid? / is je film al bijna klaar?
  • Een globale schets van de beoogde financiering
  • Is er al een marketing en distributieplan? Geef dan in een paar zinnen aan hoe dit er uit ziet.
  • Hoe schat je op dit moment de internationale potentie van je film in?
  • CV/filmografie van producent en regisseur en eventueel derde persoon.De selectie van de projecten wordt maandag 15 juni bekend gemaakt.

 


 

Programma seminar + workshop

Dag 1. Seminar (sector toegankelijk) 13.00 – 17.30
            Bijeenkomst zelfdistributie (besloten) 20.00 – 21.30
De eerste dag bestaat uit een sector toegankelijke middag met een gezamenlijke presentatie van Sigrid Dyekjaer en Freddy Neumann over documentaire distributie en marketing, met vervolgens een presentatie van marketing- en distributiemanager Ben Kempas (eigenaar Film& Campaign) over eenvoudig in te zetten marketinginstrumenten en grassroots marketingstrategieen. Kempas zal tijdens zijn presentatie onder andere inzichtelijk maken hoe de basisprincipes, die ten grondslag liggen aan excellentie in een observerende documentaire, overeen komen met de principes die gelden voor een succesvolle campagne. Tijdens het seminar komen Nederlandse casussen uitgebreid aan bod.
In de avond zullen Dyekjaer en Neumann een besloten presentatie geven over zelfdistributie, zoals zij deze zelf zeer succesvol toepassen in Denemarken. Deze avond is besloten en alleen bedoeld voor DPN- en DDG-leden. Tijdens deze avond wordt een vertaalslag naar de Nederlandse situatie gemaakt.
 
Dag 2. Workshop; 9.00 – 18.00 uur – alleen toegankelijk voor deelnemers
Tijdens de workshop zelf wordt er gewerkt aan de projecten die de teams hebben ingediend. Tijdens deze tweede dag staat het onderzoek naar het DNA van je film centraal. Je werkt in je team aan je eigen documentaire project, onder begeleiding van Dyekjaer en Neumann. Via vragen over intentie, motivatie, kernbeelden en actie krijg je grip op de filmtaal die specifiek is voor jouw film en van waaruit je in dialoog kunt gaan met je (potentiele) publiek. Je identificeert sleutelwoorden, taglines, key audiences en benoemt en beperkt de ambassadeurs van je film.
 
Dag 3. Workshop; 9.00 – 18.00 uur – alleen toegankelijk voor deelnemers
Op de derde dag staan de inzet van grafische middelen en de ontwikkeling van het PR en marketingplan centraal. In teamsessies en onder begeleiding van Dyekjaer en Neumann worden jij en je team begeleid bij het ‘intercultureel decoderen’ van grafisch materiaal (poster, leaflet, flyer) en bij je selectie van titel en icoonbeeld. Daarnaast werk je met je team aan een PR en marketingplan.
De focus hierbij ligt op de vragen: Wat moet een plan bevatten en hoe wordt het plan zo gereguleerd dat het altijd van toepassing is op de werkelijke film? En hoe verzeker je de relevantie van je film en de relatie van je film tot een publiek?
De workshop eindigt met een plenaire eindpresentatie, waarin de projecten met de meest interessante ontwikkeling worden gepresenteerd in het bijzijn van een groep workshop-ambassadeurs (representanten van verschillende belangengroepen uit het documentaireveld).
Na de eindpresentatie komen ambassadeurs en een vrijwillig aantal workshopdeelnemers samen om aan de hand van concrete vragen te bespreken wat de kansen en uitdagingen zijn voor het implementeren van deze methode en benadering in de Nederlandse productiecontext.

Einddoel workshop

Jij en je team hebben een marketingplan, een PR plan en een promotiepakket dat realistisch is en aansluit bij de fase waarin je met je project zit. In het geval van een ontwikkelingsfase betekent dat dat jij met je team een plan hebt voor de wijze waarop de film in de markt geplaatst kan worden (het plan weerspiegelt dus de fase waarin je project zit) en een plan waarin beschreven is hoe en wanneer (tijdschema) de producent en filmmaker kunnen werken aan de verschillende beschreven elementen die in dat plan staan.

Organisatie:
 DDG & DPN
Doelgroep: acht teams van regisseurs/producenten, eventueel uit te breiden met een extra teamlid
Data: 24-25-26 juni 2015
Locatie: LAB 111
Kosten: 150 euro per projectteam + 75,00 euro voor een derde teamlid
Het seminar en de workshop worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het  FILMFONDS logo nieuw 2011
 
Na afloop van het seminar biedt het IDFA graag mede een drankje aan. 
image001

Regisseer jij films of programma's die worden uitgezonden op televisie?

Meld je gratis aan bij auteursrechtenorganisatie VEVAM en ontvang vergoedingen voor je werken!

Sluit je aan bij VEVAM!

Contactgegevens

Dutch Directors Guild
De Lairessestraat 125 sous
1075 HH Amsterdam

kvk: 33298563
tel: +31 (0)6 836 72 215
e-mail: info@directorsguild.nl

Openingstijden:
Het DDG-bureau is telefonisch bereikbaar op:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur.