Covid-19: de gevolgen voor de audiovisuele sector

COVID-19: de gevolgen voor de audiovisuele sector
/ bericht Filmfonds: maandag 17 maart 2020, Amsterdam

Het is duidelijk dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de film- en av-sector en filmprofessionals. Het Fonds is daarover in contact met de minister, de cultuurfondsen en collega’s in het buitenland als ook met de verenigingen. 

Op korte termijn gaat het om complicaties rond het uitstellen en stopzetten van filmproducties (in preproductie en productie) en om door het fonds gesteunde filmfestivals die geen doorgang kunnen vinden. Als publieke financier is het Fonds ervan overtuigd dat, hoe eerder we tot een adequate respons komen, des te minder impact de effecten uiteindelijk zullen hebben.

Het Fonds sluit zich aan bij de uitgangspunten die het ministerie van OCW aanhoudt. Op de website van het Filmfonds lees je welke concrete acties er zullen worden ondernomen gericht op specifieke projecten en activiteiten die geraakt worden.

Filmproducties
Als publieke financier zal het Filmfonds project gerelateerde schade bij gesubsidieerde filmproducties proberen te beperken door:
* Coulance in de nakoming van voorwaarden en verplichtingen, zodat projecten de ruimte krijgen om in te spelen op de veranderingen rond de productie, oplevering en uitbreng. Daarbij kijken we ook naar versoepeling van subsidietermijnen en bevoorschotting.
* Op basis van een inventarisatie van knelpunten bij specifieke projecten waar mogelijk aanvullende maatregelen te nemen. Daarbij kan gedacht worden aan (overbruggings)financiering voor aantoonbare extra kosten ten gevolge van uitstel van (pre)productie en opnames, waaronder getroffen crew en cast en aan hernieuwde distributie en marketing voor films waarvan de release is uitgesteld.
* Producenten van lopende producties te vragen om direct contact op te nemen met Maarten Wijdenes over de knelpunten waar men tegenaan loopt, teneinde een goede inventarisatie te kunnen maken en hier snel op te kunnen reageren: m.wijdenes@filmfonds.nl

Werkwijze Filmfonds n.a.v. afgekondigde maatregelen regering
Alle werkzaamheden betreffende aanvragen lopen gewoon normaal door. 
Om persoonlijk contact te beperken, verplaatst het Fonds waar mogelijk afspraken en besprekingen of wordt een skypeverbinding georganiseerd. Het Fonds blijft gewoon open en alle afdelingen zijn per telefoon of email bereikbaar.

Kijk voor je contactpersoon op de pagina van de betreffende regeling

Lees hier meer:
 

Author: DDG

Share This Post On

Commentaar, vraag, of antwoord? Draag bij!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.