BREIN voorlichtingsproject met betrekking tot frequente uploaders

Binnenkort gaat BREIN van start met het voorlichtingsproject voor frequent of langdurig inbreukmakende uploaders (FLU) van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series, boeken en muziek. BREIN gaat met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software op zoek naar Nederlandse IP-adressen via welke meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden van op de Nederlandse markt gericht populair werk, bij voorkeur origineel Nederlands werk. Een en ander met voorafgaande toestemming van de betreffende rechthebbenden. De afgelopen weken zijn tests gedraaid met het programma. Zodra ze van start gaan, komt er een pagina met uitleg op de BREIN website.

Seeders zijn smeerolie voor illegaal aanbod

Het gaat in dit project niet om ‘hit & run’ downloaders maar om langdurige en/of frequente uploaders met gebruik van het bittorrent protocol. Dit soort uploads fungeren niet als eerste en grootschalige bron, waartegen al met succes is en wordt gehandhaafd, maar meer als smeerolie omdat zij door hun zogeheten ‘seeden’ de uitwisseling van illegale content in stand houden. Zonder dit soort gebruikers fungeert de uitwisseling niet.

Voorlichtende waarschuwingen per e-mail van BREIN

Binnenkort gaat BREIN gedurende een half jaar voorlichtende waarschuwingen versturen aan (anonieme) abonnees van Internet Service Providers waarvan zij hebben gedetecteerd dat via hun IP-adres ongeautoriseerd uploads zijn gedaan. BREIN vraagt medewerking van de betreffende ISP’s die e-mail door te sturen. Bij weigering zullen zij de bijbehorende e-mail adressen opvragen of vorderen zodat ze de waarschuwingen zelf kunnen sturen. Ze beginnen eerst met een kleiner aantal IP-adressen en willen vervolgens opschalen naar maximaal 1000 unieke IP-adressen per maand.

Verwerking persoonsgegevens

Om relevante Nederlandse IP-adressen te detecteren gebruikt BREIN speciale in opdracht ontwikkelde software waarmee gedurende een periode van vier weken verscheidene steekproeven worden genomen. Niet relevante adressen worden niet opgeslagen. Gegevens die niet worden gebruikt worden gewist en gegevens die wel worden gebruikt worden zo snel mogelijk na verzending gewist. De verwerking van persoonsgegevens is met een privacy expert onderzocht en vindt plaats conform de geldende wettelijke bescherming. BREIN heeft in de ontwikkeling van dit project geregeld overleg gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens. Die heeft geoordeeld dat zij hiervoor geen vergunning nodig hebben. Uiteraard houden zij zich aan de regelgeving.

Marktonderzoek naar effect voorlichting

Het gaat in dit stadium alleen om voorlichting. Wel wordt er in de waarschuwing op gewezen dat er in de toekomst mogelijk gehandhaafd gaat worden. Of er inderdaad tot handhaving zal worden overgegaan hangt af van het effect van de voorlichtende waarschuwingen. Hiernaar wordt onderzoek gedaan door Kantar middels een voor- en een nameting. Voor dit effectonderzoek is subsidie ontvangen van het ministerie van OC&W in overleg met de Federatie Auteursrechtbelangen en het PlatformACCT. De voormeting is inmiddels afgerond. Bij voldoende effect zal BREIN het voorlichtingstraject voort willen zetten en anders zullen zij overwegen om daarnaast ook te gaan handhaven. Zulke handhaving zal dan op gematigde wijze plaatsvinden: in eerste instantie door middel van onthoudingsverklaringen zonder boete en tot een maximum van 500 gevallen per maand.

Lees ook:

https://stichtingbrein.nl/piraterij-en-corona-een-dubbele-klap-voor-de-culturele-sector/

Author: DDG

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.