Bioscoopmonitor 2014/2015 is uit

Stichting Filmonderzoek heeft Bioscoopmonitor 2014/2015 opgeleverd waarin de filmconsumptie en het bioscoopbezoek van Nederlanders wederom in kaart is gebracht. Uit de 2014/2015-editie van de monitor blijkt dat de stabiliteit die het bioscoopbezoek in 2014 liet zien, ook is teruggekomen in de demografische kenmerken van het bioscooppubliek. Net als voorgaande jaren waren het totale bereik en de gemiddelde bezoekfrequentie in 2014 het hoogst bij vrouwen, de inwoners van zeer sterk stedelijke woongemeenten én scholieren en studenten en hoger opgeleide Nederlanders. Tevens bleek dat het merendeel van het bioscooppubliek nog altijd uit incidentele bezoekers (rond 80%) bestaat. Het bereik van de filmtheaters was net als in 2013 duidelijk het hoogst onder afgestudeerde wo’ers en de hoogste sociale klasse.

54% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder bezocht in 2014 minimaal eenmaal een bioscoop of filmtheater. Voor Nederlanders van 16 jaar en ouder betrof dit percentage 51%. Dit staat gelijk aan respectievelijk 8,5 en 7 miljoen bioscoopbezoekers. De filmtheaters bereikten in 2014 14% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder. Dit zijn ongeveer 2,2 miljoen unieke filmtheaterbezoekers.

Zowel binnen het totale bezoek als het bezoek aan Nederlandse films bezaten de 16- tot 23-jarigen en de 40- tot 54-jarigen in 2014 wederom de grootste marktaandelen. Deze resultaten zijn te verklaren met de hoge bezoekfrequentie van 16- tot 23-jarigen (6,6 maal) en het grote aandeel dat 40- tot 54-jarigen (24%) innemen binnen de Nederlandse bevolking. Binnen het filmtheaterbezoek namen in 2014 de 40- tot 54-jarigen het grootste marktaandeel voor hun rekening, gevolgd door de 65-plussers. De gemiddelde leeftijd van de filmtheaterbezoeker (52) ligt dan ook hoger dan die van bezoekers van commerciële bioscopen (34).

Hoewel de leeftijdsverdeling grotendeels stabiel is gebleven, fluctueert het bereik onder 16- tot 23-jarigen en met name 24- tot 29-jarigen sterk. Het bereik onder 16- tot 23-jarigen is na een sterke daling in 2013 weer gestegen in 2014. Het bereik en de bezoekfrequentie van 24- tot 29-jarigen zijn ten opzichte van 2013 juist sterk gedaald. Ook het bereik van Nederlandse films onder de 24- tot 29-jarigen is in 2014 sterk gedaald. Zeker ten aanzien van deze twee leeftijdsgroepen is het blijven monitoren van de ontwikkelingen binnen het bioscoopbezoek van belang.

Stichting Filmonderzoek heeft dit jaar op verzoek van filmdistributeurs en bioscoopexploitanten tevens onderzocht hoe bioscoopbezoekers omgaan met social media en welke social media berichten de beste uitwerking op hen hebben. Dit jaar is daarom tevens onderzoek verricht naar het gebruik van social networking sites door bioscoopbezoekers.

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF), brengt Stichting Filmonderzoek jaarlijks de filmconsumptie en het bioscoopbezoek van Nederlanders in kaart. Hiervoor worden elk kwartaal metingen verricht middels enquêtes die zijn uitgezet in een panel van CentERdata, een onderzoeksinstituut dat is gelieerd aan de Universiteit van Tilburg.

De bioscoopmonitor tref je onderstaand aan. De tekst uit dit bericht is grotendeels afkomstig uit de management summery van Stichting Filmonderzoek.

Bioscoopmonitor_2014_2015

 

Author: DDG

Share This Post On

Commentaar, vraag, of antwoord? Draag bij!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.