Uitwerking extra steun voor de makers in de culturele en creatieve sector vanwege de lockdown

Op 10 februari 2021 stuurde minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer de uitwerking voor extra steun voor de makers in de culturele en creatieve sector vanwege de lockdown. De DDG heeft samen met de andere leden van het Platfom Makers hard gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen. Lees hieronder de hele brief.

Op 15 december 2020 sloten culturele instellingen noodgedwongen opnieuw hun deuren om zo bij te dragen aan de bestrijding van het coronavirus. Deze sluiting komt extra hard aan, omdat het een periode betreft die normaal gesproken veel bezoekers trekt. Men keek uit naar een museum- of bioscoopbezoek in de kerstvakantie, of had al kaartjes gekocht voor een voorstelling die nu geannuleerd of verplaatst is. Dat betekent dat investeringen die zijn gedaan niet of nauwelijks terugverdiend kunnen worden. Het betekent ook dat makers – door een voortdurende sluiting van instellingen – steeds minder opdrachten krijgen.

Hoewel de steunpakketten voor de culturele en creatieve sector zoveel mogelijk mee ademen met de situatie, zie ik dat dit voor makers nu niet voldoende is. Om die reden kondigde het kabinet op 18 december 2020 aan om aanvullend op de eerdere steunpakketten voor cultuur (€ 882 miljoen[1]) € 15 miljoen te reserveren voor de culturele en creatieve sector.[2] Op 21 januari kwam hier door de verlengde lockdown € 9 miljoen bij om makers direct te ondersteunen.[3]

In deze brief zet ik uiteen hoe ik deze middelen – in totaal € 24 miljoen – wil gebruiken om zoveel mogelijk makers en culturele professionals direct te ondersteunen.

Steun aan makers via de Rijkscultuurfondsen
Ik stel € 5,5 miljoen beschikbaar voor de Rijkscultuurfondsen. De fondsen zullen het budget van een aantal reeds bestaande regelingen voor makers verhogen. Het gaat hier om regelingen die bewezen effectief zijn. Door te kiezen voor ophogen van bestaande regelingen komt deze steun snel in de sector terecht.

Steun aan makers via het Steunfonds Rechtensector
Ik stel € 10 miljoen beschikbaar voor het Steunfonds Rechtensector. Het doel van dit fonds is om makers over de gehele creatieve en culturele sector financieel te ondersteunen bij het voortzetten van hun creatieve proces tijdens  de coronacrisis. De middelen komen rechtstreeks bij de makers terecht. Juist nu voorstellingen, optredens, tentoonstellingen niet kunnen worden gehouden, lopen makers en uitvoerende kunstenaars (auteursrecht)inkomsten mis. Het Steunfondsrechten heeft in het eerste steunpakket van 2020 reeds 10 miljoen op doeltreffende wijze beschikt aan duizenden werkers in kunst en cultuur. Het is de verwachting dat het fonds ook nu weer duizenden uitvoerende artiesten en creatieve professionals kan ondersteunen.

Steun aan Nederlandse filmproducties via het Abraham Tuschinskifonds
Ik stel € 5 miljoen beschikbaar voor het Abraham Tuschinskifonds om Nederlandse filmproducties te ondersteunen. Dit private fonds wordt gevuld door de Nederlandse bioscopen die per verkocht kaartje een afdracht doen. Nu bioscopen gesloten zijn, heeft het fonds onvoldoende middelen om Nederlandse filmproducties te ondersteunen en zo filmmakers aan het werk te houden. Met deze steun kunnen 5 tot 8 grote Nederlandse producties worden geholpen.

Steun aan musea via het Mondriaan Fonds
Om musea te ondersteunen stel ik € 3,5 miljoen beschikbaar voor het Mondriaan Fonds om de regeling ‘Kunst Erfgoed Presentatie’ te verhogen. Musea kunnen met deze regeling een bijdrage krijgen voor nieuwe tentoonstellingen. Hierdoor wordt het voor musea mogelijk om – hoewel ze minder inkomsten hebben door de lockdown – wel door te werken aan nieuwe presentaties. Met deze ophoging kunnen meer dan 50 musea worden ondersteund.

Uitwerking 24 miljoen (x € 1 mln.)
 

Makers via ophoging bestaande regelingen bij de Rijkscultuurfondsen

 

Musea via het Mondriaan Fonds

 

Makers via het Steunfonds Rechtensector

 

Nederlandse filmproducties via het Abraham Tuschinskifonds

 

 

5,5

 

3,5

 

10

 

5

Totaal 24

 

Evaluatie

Een evaluatie van dit steunpakket wordt meegenomen in de eerder aan uw Kamer toegezegde integrale evaluatie naar het totaal aan toegekende steun aan de culturele sector.[4]

Tot slot

Met deze extra maatregelen komt de steun direct bij de makers over de gehele breedte van onze culturele en creatieve sector en zijn ze toegerust om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan. Juist nu het vaccinatieprogramma is begonnen en er door de inzet van sneltesten meer perspectief zal komen, is het van groot belang de makers te ondersteunen zodat zij ons kunnen blijven verwonderen en inspireren met hun werk.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven

 

[1] Zie kamerstuk 32820-400.

[2] Kamerstuk 2020Z25474.

[3] Kamerstuk 2021Z01131.

[4] Zie kamerstuk 32820-400.

 

Author: DDG

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.