Bestuur en Organisatie

Bestuur en bureau DDG:

Bovenste rij van links naar rechts: Maarten Treurniet (voorzitter), Stella van Voorst van Beest (vice-voorzitter), Jelle Nesna (penningmeester), Doesjka van Hoogdalem.
Onderste rij: Prosper de Roos, Arno Dierickx, Tessa Boerman, Martijn Blekendaal 

Het bestuur van de DDG bestaat uit 8 leden:

Maarten Treurniet, voorzitter
Stella van Voorst van Beest, vice-voorzitter
Jelle Nesna, penningmeester
Martijn Blekendaal
Tessa Boerman
Arno Dierickx
Doesjka van Hoogdalem
Prosper de Roos

Het bestuur vergadert eens per maand en is verantwoordelijk voor het beleid.

Het bureau:

Ingrid van Tol, directeur
Janette Kolkema, project manager
Olga Meijer, juridische dienstverlening namens DirectorsNL

Het DDG-kantoor wordt vijf dagen per week bemand.

Tenminste éénmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, deze vindt meestal plaats in april. Tevens zijn er binnen de DDG werkgroepen actief op het gebied van auteursrechten en ledenactiviteiten. Ook is er een blogredactie. Deelname aan de werkgroepen staat open voor alle leden. Om je een idee te geven wat de DDG zoal doet, tref je hier het meest recente Jaarverslag aan.