Bestuur en Organisatie

Bestuur en bureau DDG:

 

Bovenste rij van links naar rechts: Martijn Winkler (voorzitter), Stella van Voorst van Beest (vice-voorzitter), Jelle Nesna (penningmeester), Tessa Boerman, Thomas Korthals Altes. Onderste rij: Prosper de Roos, Arno Dierickx, Martijn Blekendaal, Thomas Vroege.

 

Het bestuur van de DDG bestaat uit 9 leden:

Martijn Winkler, voorzitter
Stella van Voorst van Beest, vice-voorzitter
Jelle Nesna, penningmeester
Martijn Blekendaal
Arno Dierickx
Thomas Korthals Altes
Tessa Boerman
Prosper de Roos
Thomas Vroege

 

Het bestuur vergadert eens per maand en is verantwoordelijk voor het beleid.

 

Het bureau:

Olga Meijer, algemeen secretaris a.i.
Janette Kolkema, project manager

 

 

Het DDG-kantoor wordt vijf dagen per week bemand.

Tenminste éénmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, deze vindt meestal plaats in april. Tevens zijn er binnen de DDG werkgroepen actief op het gebied van auteursrechten en ledenactiviteiten. Ook is er een blogredactie. Deelname aan de werkgroepen staat open voor alle leden. Om je een idee te geven wat de DDG zoal doet, tref je hier het meest recente Jaarverslag aan Jaarverslag 2017 – def.