Oproep 1e ronde Teledoc 2017 – deadline 13 februari 2017

Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, zich afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en bestemd voor een breed televisie- en/of bioscooppubliek.

In dit project werken publieke omroepen, CoBO en Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire producenten.

Filmplannen kunnen, na selectie door publieke omroepen en Filmfonds, een toekenning krijgen voor ontwikkeling: voor research en het schrijven van een documentaire script. Voor ontwikkeling kunnen zowel teams van producent en regisseur, als regisseurs zonder producent indienen. Regisseurs die zonder producent een ontwikkelingsaanvraag hebben ingediend, gaan bij aanvang van de ontwikkelingsfase samenwerking met een producent aan. Na uitwerking van de geselecteerde filmplannen vindt opnieuw selectie plaats door publieke omroepen en Filmfonds voor de mogelijke realisering. Voor realisering kunnen alleen producenten indienen.

De lengte van de films is tussen de 75 en 90 minuten, het budget voor ontwikkeling en proefopnamen is maximaal € 20.000,- en maximaal € 300.000,- voor realisering.

Er worden maximaal 12 bijdragen voor ontwikkeling en 6 bijdragen voor realisering van Teledocs per jaar toegekend. Het aantal indienrondes voor Teledoc is gerelateerd aan het aantal toekenningen dat tot dan toe heeft plaatsgehad en kan worden bijgesteld.

 

Indiendata voor 2017 zijn:
1e ronde: 13 februari 17:00 uur;
2e ronde 12 juni 17:00 uur;
3e ronde 16 oktober 17:00 uur.

U kunt uw filmplannen alléén digitaal indienen op e-mailadres: cobo@cobofonds.nl, wilt u bij het onderwerp in ieder geval vermelden Teledoc 2017-1 + de titel van het plan.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

CRITERIA AANVRAGERS:

 • Het indienen van de plannen staat open voor zowel onafhankelijke documentaire producenten als documentaire makers. Producenten en makers zijn in principe niet verbonden aan een omroep.
 • Indienen voor realisering kan alleen na een binnen Teledoc toegekende ontwikkelingsaanvraag door een producent plus regisseur.
 • De regisseur en de producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.
 • De productiemaatschappij moet minimaal 2 jaar gevestigd en actief zijn in Nederland en de producent die de productiemaatschappij rechtsgeldig vertegenwoordigt dient relevante werkervaring te hebben in de professionele film- en televisiesector. In het kader van dit project dient de producent minimaal 1 lange documentaire van tenminste 70 minuten onafhankelijk te hebben geproduceerd, die is uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek en/of is uitgezonden op de landelijke televisie.
 • De regisseur moet relevante, bewezen werkervaring hebben in de professionele film- en televisiesector: minimaal 3 documentaires van 50 minuten of 1 documentaire van 70 minuten, uitgezonden op de regionale of landelijke televisie en/of uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en/of filmtheaters voor betalend publiek.

Wanneer een regisseur zelfstandig een plan indient en dat filmvoorstel wordt geselecteerd, dan wordt in samenspraak met omroep en Filmfonds gezocht naar een erkende producent waarmee de film verder kan worden ontwikkeld.
Een producent kan maximaal 2 Teledocs tegelijkertijd produceren (ontwikkelen en/of realiseren), de regisseur kan bij maximaal één Teledoc tegelijkertijd betrokken zijn. Het staat regisseurs met een Teledoc in de laatste fase van afwerking vrij om een nieuw plan voor ontwikkeling in te dienen.

CRITERIA FILMPLAN:

 • Een cinematografische auteursvisie. De situatie, het onderwerp of (hoofd)persoon maakt een ontwikkeling door.
 • Gelaagde vertelling, verhalend op basis van storytelling.
 • Toegankelijk voor een breed televisiepubliek en potentieel ook een bioscooppubliek.
 • Gebaseerd op een universeel eigentijds thema (verhalen spelen zich in het nu af, verwijzingen naar het verleden zijn wel mogelijk) en onderwerp met duidelijk Nederlandse connectie.
 • Gefinancierd/gerealiseerd binnen het maximum budget van het samenwerkingsproject. Extra financiering van derden is in beperkte mate mogelijk, maar dient zonder gevolgen te blijven voor de inhoud en het productieproces en in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van het Commissariaat voor de Media en het Filmfonds.

ALGEMENE VEREISTEN AANVRAAG

 • Een ontwikkelingsaanvraag bestaat uit 2 pagina’s A4 met een synopsis van de beoogde Teledoc, alsmede 2 pagina’s toelichting met daarbij in elk geval een motivatie en visie op de regie en CV’s/filmografieën van de regisseur en (indien reeds een team) van de producent, voorzien van adres, telefoonnummer en e-mail adres. Het CV van de indiener(s) moet aan de criteria kunnen worden getoetst. In de filmografie dienen daarom de lengtes, uitzenddata, omroep en/of bioscooproulatie van vermelde films te worden aangegeven.
 • Pagina’s zijn enkelzijdig beschreven in een goed leesbaar lettertype, voorzien van (werk)titel, auteur, datum en een nummering.
 • Van het onderwerp (hoofdpersonages/organisaties of voornaamste betrokkene(n) uit het filmplan) dient een schriftelijke verklaring van toestemming c.q. medewerking te worden bijgevoegd. Een toestemmingsverklaring is noodzakelijk indien medewerking van een persoon of toegang tot het onderwerp vereist is voor de documentaire. Deze toestemming moet zodanig worden verkregen dat deze partij op geen enkele wijze inhoudelijk invloed op de documentaire kan uitoefenen.
 • Het geheel (plan, toelichting en Cv’s) beslaat niet meer dan 4 pagina´s exclusief een eventuele verklaring van toestemming.

In een aantal gevallen komt een aanvraag niet in aanmerking voor een bijdrage:
• Filmplannen die niet aan voornoemde eisen voldoen worden niet in behandeling genomen.
• Filmplannen die eerder zijn afgewezen door het Filmfonds zijn uitgesloten.
• Filmplannen die eerder zijn ingediend voor Teledoc zijn uitgesloten, tenzij een omroep of Filmfonds toestemming verleent tot een nieuwe indiening.
• Filmplannen die al subsidie van het Filmfonds of een ander fonds hebben verkregen voor ontwikkeling zijn uitgesloten.

 

De plannen kunnen uiterlijk maandag 13 februari, 17:00 uur worden ingediend bij CoBO.

Aanvragen die na sluitingstijd binnenkomen worden niet in behandeling genomen. De tijd van binnenkomst is bepalend en niet de tijd van verzending.

Voor informatie kunt u contact opnemen met CoBO: 035 – 677 53 48

CoBO voert het Teledocproject uit i.s.m. de NPO en het Nederlands Filmfonds

Author: DDG

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.