Oproep Cross-overLab 2021
nov19

Oproep Cross-overLab 2021

Het Cross-overLab – ontstaan vanuit een samenwerking tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds en het Filmfonds – is een creatief traject van zes maanden, dat je met behulp van hoogstaande coaching sessies, workshops en masterclasses helpt overschakelen naar een andere discipline waarin je nog niet professioneel hebt gewerkt. Iets voor jou?

Read More
Tweede steunpakket cultuur richt zich op makers en artiesten
nov17

Tweede steunpakket cultuur richt zich op makers en artiesten

Het tweede steunpakket van €482 miljoen voor de culturele en creatieve sector is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Instellingen hebben de verantwoordelijkheid om werk te generen voor regisseurs, scriptschrijvers, acteurs, ontwerpers, muzikanten, kunstenaars en theatermakers en alle andere makers in de culturele en creatieve sector. Dit steunpakket is een vervolg op het eerste steunpakket van €300 miljoen voor cultuur voor 2020. Het tweede steunpakket zal ingezet worden in de eerste helft van 2021.

Read More
Experimenteerruimte nodig voor transitie in de culturele sector
nov16

Experimenteerruimte nodig voor transitie in de culturele sector

De Raad voor Cultuur doet een dringende oproep aan minister Van Engelshoven (OCW) om de culturele en creatieve sector tijd, vertrouwen en middelen te geven om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en nieuwe verdienmodellen. Daarnaast is een ruimer cultuurbudget en een breder palet aan financieringsinstrumenten noodzakelijk om de sector op langere termijn gezond te maken.

Read More
Mediawet per 1 november gewijzigd
nov06

Mediawet per 1 november gewijzigd

Per 1 november 2020 is de Mediawet gewijzigd vanwege de implementatie van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten. In de gewijzigde Mediawet zijn de regels voor lineaire mediadiensten en mediadiensten on demand grotendeels gelijkgetrokken. Het gaat daarbij o.a. om regels voor het herkenbaar maken van reclame, sponsoring en product plaatsing. Mediadiensten op aanvraag moeten Europese producties bevorderen. Het videoaanbod moet voor minstens 30 procent uit Europese producties bestaan.

Read More
Gevolgen tijdelijke verzwaring voor av-producties
nov05

Gevolgen tijdelijke verzwaring voor av-producties

Per 4 november zijn extra maatregelen van kracht voor de duur van twee weken. Deze hebben als doel het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen nog verder te beperken, om de uitbraak van het nieuwe coronavirus verder in te dammen.

Read More
Culturele sector wil openblijven voor lokaal publiek
nov03

Culturele sector wil openblijven voor lokaal publiek

Vanochtend heeft de Taskforce culturele en creatieve sector een oproep verstuurd aan het kabinet en leden van de Tweede Kamer om musea, podia en bibliotheken open te houden voor bezoekers uit de regio waar deze organisaties zich bevinden. Zij willen het lokale publiek een lichtpunt blijven bieden in een buitengewoon zware tijd, een basisvoorziening met grote impact op het welzijn en de mentale fitheid van ons allen.

Read More
Filmfonds zoekt beleidsadviseur
nov03

Filmfonds zoekt beleidsadviseur

Heb je beleidsmatige ervaring en kom je uit de Nederlandse filmsector? En wil je op een centrale plek binnen die sector aan de slag? Per 1 januari 2021 zoekt het Filmfonds een beleidsadviseur (0,8 – 1,0 fte). Deadline 17 november .

Read More