Bestuur en Organisatie

Bestuur en bureau DDG:

Bestuur 002
(Van links naar rechts: Juliette Jansen, Thomas Vroege, Jelle Nesna, Tessa Boerman, onderste rij: Janette Kolkema, Stella van Voorst van Beest, Martijn Winkler. Ontbrekende bestuursleden zijn: Eric Blom, Colette Bothof, Thomas Korthals Altes, Prosper de Roos)

Het bestuur van de DDG bestaat uit 9 leden:

Martijn Winkler, voorzitter
Stella van Voorst van Beest, vice-voorzitter
Thomas Korthals Altes, penningmeester
Eric Blom
Tessa Boerman
Colette Bothof
Jelle Nesna
Prosper de Roos
Thomas Vroege

 

Het bestuur vergadert eens per maand en is verantwoordelijk voor het beleid.

 

Het bureau:

Juliette Jansen, algemeen secretaris
Janette Kolkema, project manager
Casper Verbrugge, adviseur

 

Het DDG-kantoor wordt vijf dagen per week bemand.

Tenminste éénmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, deze vindt meestal plaats in april. Tevens zijn er binnen de DDG werkgroepen actief op het gebied van auteursrechten en ledenactiviteiten. Ook is er een blogredactie. Deelname aan de werkgroepen staat open voor alle leden. Om je een idee te geven wat de DDG zoal doet, tref je hier het meest recente Jaarverslag aan DDG_Jaarverslag_2015 def.